SIS, Swedish Standards Institute

Globala säkerhetskrav för moderna industrirobotar

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 08:55 CET

Industrirobotarna har kommit ut ur sina burar. Den nya globala standarden gäller till exempel mobila robotar, fjärrstyrda robotar och robotar som samarbetar med människor. Med en gemensam standard blir det enklare för både tillverkare och användare att använda modern teknik.

En ny global säkerhetsstandard för industrirobotar är klar. Den nya standarden är anpassad efter det europeiska maskindirektivet och ersätter nationella standarder världen över. En global standard förenklar för både tillverkare och köpare av industrirobotar. Det internationella arbetet samordnas av SIS, Swedish Standards Institute.

- Den nya standarden är ett bra exempel på ett lyckat internationellt samarbete. Det är inte alla branscher som kan enas om globala säkerhetskrav men i det här arbetet har vi lyckats enas om en global standard som verkligen stöttar den senaste tekniken, säger Mattias Lafvas på SIS, Swedish Standards Institute.

- För ett globalt företag som ABB Robotics innebär den nya standarden både enklare och snabbare verifiering vid konstruktion av nya produkter. Konstruktörernas arbete underlättas av att alla krav för industrirobotar är samlade i en standard, säger David Wretling på ABB Robotics.

Standarden Industrirobotar - Säkerhetskrav - Del 1: Robot (SS-EN ISO 10128-1) finns tillgänglig på SIS Förlag till ett pris av 675 kronor.

Förutom den nu publicerade del 1, som specificerar krav för robottillverkarna, pågår arbetet med del 2 med krav för integrering av roboten i ett system. I väntan på att del 2 ska bli klar, kan det vara lämpligt att använda den nya del 1 tillsammans med den gamla upphävda EN 775 vad gäller krav för integrationen.

För ytterligare information:
Mattias Lafvas, projektledare SIS, tfn 08-555 521 13, mattias.lafvas@sis.se
David Wretling, ABB Robotics, tfn 021-344923, david.wretling@se.abb.com
Erika Messing, pressansvarig SIS, tfn 08-555 520 97, erika.messing@sis.se


SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 160 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
Organisationsnr: 8024100151
Tfn: 08-555 520 00 Fax: 08-555 520 01
info@sis.se
www.sis.se