change2grow

Globala VD-utmaningar vänds till möjlighet med ökad insikt om människans drivkrafter

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2014 17:58 CET

PwC har lagt fram sin globala VD-undersökning och den andas optimism. 

- Vi välkomnar att VD:arna tydligare kommer att prioritera långsiktighet, enligt undersökningen. Det rimmar väl med kraven på en mer långsiktigt hållbar affär som är bättre på att hushålla med både mänskliga resurser och med jordens tillgångar, säger Kicki Molin, VD på Change2grow.

Tre radikala, långsiktiga förändringar identifieras av PwC: teknikutvecklingen, den nya demografin och en ändrad ekonomisk maktbalans. Här finns stora möjligheter för de företag som är beredda att utgå från en ny verklighet istället för att hänga kvar i förutsättningar som inte längre finns.

Med nya visioner och en förmåga att lyckas förklara för alla medarbetare vad detta skifte betyder kan även tidigare vinnare säkra framgång – trots att så mycket förändras. 

 Chang2grow föreslår satsningar på

-  Engagerade ledare och medarbetare som brinner för sin verksamhet.

-  Nära och djupare dialog med kunderna om vilka personliga tjänster de sätter pris på, när tekniken löser de rutinartade arbetsuppgifterna.

-  Nya sätt att överföra kunskap mellan generationer.

-  Bättre matchning av samhällets behov med kompetensen och viljan hos alla dem som idag står utanför arbetsmarknaden.

-  Ökad öppenhet för idéer som kommer från ”fel håll”, sett utifrån nuvarande ekonomiska maktbalans. 

- Det framgångsrika ledarskapet imorgon behöver kompletteras redan idag med emotionell kompetens och ökad kunskap om vad som motiverar människor och vad som avhåller dem från att bidra utifrån de nya möjligheterna, säger Kicki Molin.

- De företag som går från insikt till avsikt och tar hjälp för att snabbt starta sin omställning hör till vinnarna om fem år.


Change2grow arbetar med förändringsledning och har fokus på att genomföra lyckade förändringsprojekt. Vi kombinerar egen ledarerfarenhet, senaste hjärnforskningen med lång erfarenhet av framgångsrik förändringsledning. Företag och organisationer som change2grow samarbetar med uppnår sina mål genom mätbara och bestående förbättringar. Våra kunders resultat, ledarskap och medarbetarnas motivation är vårt fokus. Vi arbetar för att våra kunder ska nå sin fulla potential med hållbara resultat i tider av förändring. Stegvis välplanerad kommunikation och rätt ledarskap som tar hänsyn till kulturen och de individuella skillnaderna är skillnaden som gör skillnad för att skapa resultat.

Kicki Molin CEO, Senior Konsult
Epost: kicki.molin@change2grow.se
Tel: 0709 – 95 70 15

Marianne Rudolfson Partner, Senior Konsult
Epost: marianne.rudolfson@change2grow.se
Tel: 0704 – 66 32 93