Göteborgs universitet

Globaliseringen – ett hot mot världens språk?

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 11:00 CEST

Håller många av jordens språk och kulturer på att försvinna på grund av globaliseringens effekter? Spelar det någon roll? Och vad kan vi i så fall göra åt det? Detta är frågor som Vigdís Finnbogadóttir, UNESCOs goodwill-ambassadör för världens språk vill diskutera vid ett symposium i Göteborg den 11 november.

Symposiet Globalisering, språk och kulturell mångfald äger rum
den 11 november 2004 kl. 13.00–16.30 i
Stora hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6
Alla intresserade är välkomna!

Arrangör av symposiet är Vigdís Finnbogadóttir Institutet i samarbete med institutionen för lingvistik vid Göteborgs universitet.

Program:
• Symposiet öppnas. Christer Ahlberger, dekanus, humanistiska fakulteten
• Vigdís Finnbogadóttir: Vilken betydelse har den språkliga mångfalden för människans livskvalitet?
• Erland Gadelii, lektor vid Göteborgs universitet: Språklig mångfald som mänsklig rikedom - Likheter och olikheter hos världens språk.
• Åsa Abelin, lektor vid Göteborgs universitet: Ljudsymbolism i världens språk.
• Lars Lönnroth, professor emeritus: Litteraturen som språkbevarare.
• Anju Saxena, docent vid Uppsala universitet: En värld och ett språk? Globalisering och språklig mångfald.
• Jens Allwood, professor vid Göteborgs universitet: Skall vi försöka bevara jordens språkliga mångfald?

För mer information kontakta Jens Allwood, tel. 031-773 1876 , jens@ling.gu.se,
eller Charlotte Edebäck, charlotte@ling.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se