Saco

Globaliseringen måste kombineras med social dialog och välfärd

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 14:10 CEST

Statsminister Göran Persson får idag ett gemensamt brev från de tre ordförandena i LO, TCO och SACO inför EUs informella toppmöte i Surrey imorgon.

I brevet tas bland annat upp att den starka svenska konkurrenskraften hänger samman med den stabila situationen på arbetsmarknaden, som är ett resultat av det svenska systemet med kollektivavtalade regler och löner.

Det är viktigt, skriver man vidare, att ett kommande tjänstedirektiv inte slår undan grunden för kollektivavtalen och arbetsrätten i Sverige eller de andra medlemsstaterna.

Man pekar också på vikten av en hög kvalitet i utbildningssystemet, av jämställdhet mellan kvinnor och män och ett välfärdssystem som ger förändring under trygghet.

För mer information, kontakta Sture Nordh 070-346 23 28 eller Ulf Öfverberg 070-28 39 411, TCO, Anna Ekström 070-549 35 50 eller Åke Zettermark 070-761 45 04, SACO, eller Wanja Lundby-Wedin, 08-796 25 00 eller Gunilla Lundén 070-521 31 16, LO.

Läs hela skrivelsen
http://www.saco.se/upload/5903/Brevtillstatsministern.pdf

www.saco.se