Telelogic AB

Globalt bolag inom finanssektorn investerar 9,2 MSEK i Telelogics ALM-lösning

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 10:10 CEST

En av världens största tjänsteleverantörer inom den finansiella sektorn väljer Telelogics verktyg för standardisering och hantering av applikationsutveckling.

MALMÖ – 3 oktober, 2005 – Telelogic (O-listan/TLOG) har tecknat ett licensavtal, värt 9,2 MSEK (1,2 MUSD), med en av världens största tjänsteleverantörer inom finanssektorn.

Avtalet innebär att Telelogics lösning för hantering av applikationens livscykel kommer att utnyttjas av fler än tusen analytiker, chefer och utvecklingsingenjörer. Dessa kommer att använda Telelogic DOORS®/AnalystTM och DOORSnet® för kravhantering, Telelogic SYNERGYTM/DCM och SYNERGYTM/Change för ändrings och konfigurationshantering, samt Telelogic DocExpress® för automatiserad rapport och dokumentationshantering. Med hjälp av dessa verktyg ska kunden införa standards med automatiserade och upprepningsbara arbetsprocesser. Långsiktigt mål är också att implementera en skräddarsydd arbetsprocess för att därmed nå högre grad av kvalitetscertifiering enligt CMMI (Capability Maturity Model®) samt att uppfylla samtliga krav enligt SOX (Sarbanes-Oxley).

“Telelogic fortsätter att växa inom finanssegmentet. Denna kunds val av Telelogics ALM-lösning för att säkerställa sina långsiktiga mål för appplikationsutveckling är ytterligare ett framgångsbevis för vår strategi och våra produkter,” säger Anders Lidbeck, koncernchef och VD, Telelogic.


Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att utveckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utvecklingstid och -kostnader reduceras.

För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelogics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone.

Kontaktperson:
Helena Gynnerstedt
Corporate Communications
Tfn: 040 650 65 22