ReadSoft

Globalt energiteknikföretag förnyar förtroendet för ReadSoft via avtal värt 3,4 MSEK

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 14:12 CEST

Ett ledande energiteknikföretag har utökat sitt existerande avtal med ReadSoft för att ytterligare stärka och utveckla sin globala servicenterverksamhet. Avtalet är värt 3,4 MSEK och tecknades med ReadSoft i Frankrike under andra kvartalet 2013.

Kunden har använt ReadSofts lösningar under flera år för att automatiskt hantera hundratusentals fakturor årligen vid sina olika servicecenter (Shared Service Centers). Kunden vill fortsätta att konsolidera och effektivisera sina finansiella processer och målet är att implementera fler automationslösningar för processhantering för att ytterligare öka effektiviteten i koncernen.

Kunden anser att ReadSoft är den ledande leverantören av automationslösningar och valde därför att ge ReadSoft förnyat förtroende att hjälpa företaget att effektivisera sin processhantering. ReadSofts gedigna och globala erfarenhet av automationslösningar för servicecenters var några av kundens viktigaste beslutsfaktorer i valet av ReadSoft som leverantör.

Genom att välja ReadSofts lösning kommer organisationen att få bättre kontroll över informationsflödet och får möjlighet att upptäcka felaktigheter mycket tidigare i processen. Därutöver kommer kostnaderna att bli lägre och det manuella arbetet att minska. Dessa förändringar kommer att resultera i snabbare processhantering samt till en produktivitetsoptimering av kundens befintliga SAP-investeringar.

-Det är glädjande att se när befintliga kunder ger oss förnyat förtroende genom att utöka sina investeringar i våra lösningar, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef på ReadSoft. Detta är ett mycket bra exempel som visar att våra kunder uppnår goda resultat och en snabb avkastning på sina investeringar, vilket gör att de är nöjda och fortsätter samt utökar sina samarbeten med ReadSoft. Vi tycker om att medverka till att hjälpa våra kunder utvecklas och lyckas med sina affärer, avslutar Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym. Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-07-05 kl 13:00.

För mer information vänligen kontakta:
ReadSoft AB  Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatiskdokumenthantering i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com