Microsoft Sverige AB

Globalt företagsnätverk hos AGA Gas får IP-säkerhet från Nokia

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2003 00:00 CEST

Säker kommunikation mellan 40 000 anställda Nokia har blivit utvalt av AGA Gas, den svenska tillverkaren av gasprodukter, att öka säkerheten i företagets världsomspännande datanätverk med Nokias säkerhetsprodukter för IP-nätverk. AGA Gas tillverkar gasprodukter till en mängd olika verksamheter, inklusive livsmedelsindustri, vård och verkstadsindustri. Lösningen från Nokia, som innehåller den marknadsledande mjukvaran VPN-1®-FireWall-1® från Nokias globala teknikpartner Check Point Software Technologies, installeras för att ge säkra anslutningar mellan cirka 40 000 anställda världen över. Att valet föll på denna kombination berodde på löpande uppdateringar och uppgraderingar, sömlös integration, samt Nokias system för central administration, Nokia Horizon Manager. – Linde AG har ett eget team som ansvarar för att IT-säkerheten granskas en gång om året i varje land. Teamet går igenom alla system, som till exempel brandväggar, och kontrollerar att respektive lösning uppnår de ställda säkerhetskraven, säger Daniel Förnes, Nätverksspecialist inom Region Europe North på AGA Gas. En av utmaningarna som AGA´s IT-avdelning mötte var de många säkerhetsstandarder som fanns på företagets alla olika enheter. Fram tills idag har tonvikten legat på lokala lösningar, där varje land har valt vilken teknik som ska användas. Alternativt har säkerheten lagts ut på externa leverantörer. – Nokia valdes genom Netsecure Sweden AB, en av Nokias så kallade Guldackrediterade återförsäljare. Bland de faktorer som i huvudsak avgjorde valet fanns sömlös integration med andra säkerhetssystem, central administration, samt Nokias upplägg för nya uppdateringar och säkerhetsmoduler. Företagets IT-policy kräver att de säkerhetsprodukter som väljs kan uppgraderas och integreras smidigt, något som Nokia erbjuder automatiskt, fortsätter Daniel Förnes. För att samla och skapa enhetlighet kommer AGA att bygga sex IT-center runt om i världen. Tanken är att dessa sex “säkra accesspunkter” ska länkas ihop. Idag söker man därför efter utrustning som kan fjärradministreras från en central punkt. Eftersom Nokia-baserade lösningar möjliggör detta, var det också ett starkt argument när AGA valde Nokia. Daniel Förnes räknar med att fjärranslutning till företagets nätverk kommer att öka kraftigt framöver. Förutom högre säkerheten, vill man från företagets sida även göra anslutningen smidigare för användaren, oavsett om man kopplar upp sig från en stationär dator eller en mobil enhet. Lösningarna från Nokia har en avgörande roll i att detta uppnås. – Nokia fokuserar på säkerhet i såväl dagens trådburna värld som morgondagens trådlösa. När mobila terminaler och nätverk blir snabbare, förväntar sig användaren säker, pålitlig och omedelbar tillgång till information. På AGA Gas transporteras allt mer företagsinformation över fjärranslutningar och vi är stolta över att vår teknik kan hjälpa dem att bygga det säkerhetssystem som behövs för deras världsomspännande verksamhet – såväl idag som i framtiden, säger Ernie Jones, försäljningschef på Nokia Internet Communications i Europa, Mellanöstern och Afrika. Om AGA Gas AGA Gas är en etablerad tillverkare av gasprodukter, som levereras till en mängd olika verksamheter, inklusive livsmedelsindustri, vård och verkstadsindustri. Företaget köptes upp av den tyska koncernen Linde AG, som genomför en kontiunerlig satsning på säkerheten bland samtliga bolag. Om Nokia Internet Communications Nokia Internet Communications, med huvudkontor i Mountain View, Kalifornien, tillhandahåller lösningar av världsklass inom områdena nätverkssäkerhet, virtuella privata nät samt trafik- och dataförvaltning via Internet. Lösningarna garanterar en säker och tillförlitlig drift av företags- och datatjänstnät. Nokias mål är att ge slutanvändarna en bättre miljö genom att införa en högre nivå av säkerhet och tillförlitlighet i näten så att Internet-transaktionerna alltid kan upplevas som personliga och trygga. Nokia Internets applikationer för säkerhet och för virtuella privata nät spänner över hela pris- och prestandaregistret och kan användas i praktiskt taget alla nätverksmiljöer alltifrån de minsta avdelningskontoren till de största Internet-datacentralerna. Det expansiva produktsortimentet, med en global support- och servicebas i ryggen, gör det möjligt för kunderna att köra flera olika lösningar från en enda programprodukt och på så sätt säkra alla ingående element i ett distribuerat företag. Om du vill veta mer kan du besöka webbsidan www.nokia.com och klicka på Secure Network Solutions. Om Nokia Nokia är världsledande inom mobil kommunikation. Med sin erfarenhet, innovativitet, användarvänlighet och säkra lösningar har företaget blivit världens största leverantör av mobiltelefoner och är en av de ledande leverantörerna av mobila, fasta och IP-baserade nät. Genom att föra in mobilitet i Internet skapar nu Nokia nya möjligheter för företagen och berikar människornas dagliga tillvaro ytterligare. Nokia har en av världens bredaste ägarbilder och finns noterat på sex av de största börserna. Kontakt Nokia Svenska AB Box 1113 Torshamnsgatan 48 164 22 KISTA Tfn vx: +46 8 41 00 83 00