Dell EMC

Globalt säkerhetsråd släpper ny rapport: Uppmanar organisationer att se över föråldrad IT-säkerhet

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2014 10:01 CET

Fem viktigaste rekommendationerna som förbättrar processer inom informationssäkerhet

Stockholm, 28 januari 2014 - RSA, säkerhetsdivisionen inom EMC, presenterar nu den senaste rapporten från SBIC (Security for Business Innovation Council), som är framtagen av RSA tillsammans med 19 globala säkerhetschefer. Rapporten ska ge vägledning för hur organisationer kan skapa konkurrensfördelar i sin verksamhet genom att förändra omoderna och stela processer som styr användning och skydd av organisationernas information.

Rapporten belyser viktiga utmaningar, ny teknik och genomförbara rekommendationer för att hjälpa till att skapa affärsfördelar och effektivare hantera nätattacker.

– Säkerhetsavdelningarna måste omvärdera sin hantering av hoten mot IT-infrastrukturen och byta ut reaktiva, stela säkerhetsmetoder och istället fokusera på en proaktiv samverkan mellan affärsområden. Uppdaterade processer, som beskrivs av säkerhetsrådet, kan hjälpa organisationer att uppnå en ökad riskmedvetenhet som gynnar hela verksamheten, säger Art Coviello, vice VD, EMC, styrelseordförande, RSA, säkerhetsdivisionen inom EMC.

I Rapporten, Transforming Information Security: Future-Proofing Processes, menar säkerhetsrådet att samtliga affärsområden inom organisationer bör ta större ansvar för informations- och riskhantering. Dessvärre hindrar föråldrade säkerhetsprocesser företagens innovationsförmåga och gör det svårt att bekämpa nya typer av hot mot IT-infrastrukturen.

I rapporten ger säkerhetsrådet fem rekommendationer för hur organisationer bör gå tillväga för att förbättra befintliga IT-säkerhetsprogram, hjälpa olika affärsområden att utnyttja riskerna och bli mer konkurrenskraftiga:

  1. Identifiera och dokumentera vilka affärsprocesser som är viktigast och fokusera på det som gör störst skillnad för affären.

  2. Inrätta riskscenarion för nätbaserade attacker och implementera dessa i organisationens övergripande säkerhetsplaner.

  3. Använd automatiserade verktyg för att spåra informationsrisker som snabbt identifierar faror och minimera risker för nätattacker.

  4. Genomför regelbundna tester av kontrollsystemen och säkerställ systemens effektivitet.

  5. Utveckla välgrundade tekniker för datainsamling och planera för att kontinuerligt stärka IT-arkitekturen och öka kapaciteten.


Kontakt
Tina Reuterskiold, Nordisk marknadschef, RSA, telefon: 072-565 48 84, e-post: tina.reuterskiold@rsa.com

Mats Jacobsson, Nordenchef RSA, telefon: 070-584 77 94 e-post:
mats.jacobsson@rsa.com

Jan Hesselberg, Marketing Manager EMC Norden & Baltikum, telefon: 070-258 20 71, e-post: jan.hesselberg@emc.com


Om EMC
EMC bygger informations- och virtualiseringsinfrastrukturer som hjälper människor och organisationer runt om i världen att frigöra kraften i sin digitala information. EMC:s erbjudande inom informationshantering - säkerhetskopiering, lagring, big data, arkivering, säkerhet,deduplicering, data federation och innehållshantering – hjälper våra kunder att ta sig till nästa nivå av informationshantering och leverera IT som tjänst som en del i sin resa mot molnet. För mer information, besök www.emc.com.