Tieto Sweden AB

Globalt tjänsteavtal mellan Tieto och Metso-koncernen

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 11:30 CET

Tieto och Metso har ingått ett treårigt, globalt avtal gällande informations- och kommunikationstjänster. Tjänsterna kommer bland att levereras från Tietos globala kompetenscenter i Indien. Det nya avtalet trädde i kraft den 1 januari 2010 och innebär att det fleråriga samarbetet mellan parterna fortsätter.


Avtalet täcker alla Metsos tjänstebehov för Remote IT Infrastructure Management. Dit hör bland annat kommunikations- och samarbetstjänster, datasäkerhet, paketering och distribution av tillämpningar för arbetsstationer samt förvaltning av driftsmiljön. Även IT-stödjänster från Tietos kundsupport ingår.


- Med detta nya avtal vill vi öka kostnadseffektiviteten och få en kontinuerlig kvalitet. Dessutom ville vi samla tjänsterna hos en och samma leverantör. Tieto har redan tidigare stått för huvuddelen av de tjänster som ingår i avtalet och vi uppfattade därför Tieto som en trygg samarbetspartner när vi övergår till offshore-modellen, säger Pekka Pajalahti från Metso IT.


- Tack vare vår globala leveransmodell kan Tieto erbjuda IT-tjänster av jämn kvalitet oavsett var kunden finns. Detta gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina kärnverksamheter. Med det långvariga samarbetet som grund har vi god kännedom om Metsos verksamhet och behov av IT-tjänster. Nu kan vi hjälpa dem att använda IT ännu mer effektivt i utvecklingen av affärsverksamheten, säger Ari Karppinen, Tietos landschef i Finland.

Metso-koncernen har cirka 26 500 anställda och verksamhet i över 50 länder. Företaget har verksamhet inom gruvindustrin, byggnation och konstruktion, energibranschen, automatisering, återvinning samt massa- och pappersindustrin.


För ytterligare information, kontakta:
Ari Järvelä, Vice President, Tieto Finland, Industrial Manufacturing & Services, tfn +358 40 840 0915, ari.jarvela@tieto.com
Mikko Pulkkinen, Vice President, Tieto Finland, Manufacturing, tfn +358 40 738 8818, mikko.pulkkinen@tieto.com
Pekka Pajalahti, Vice President, Metso IT, tfn +358 40 510 9706, pekka.pajalahti@metso.com


TIETO ABP


DISTRIBUTION
Centrala mediaTieto är ett IT-tjänsteföretag som erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster. Med cirka 16 000 anställda är Tieto ett av de ledande IT-tjänsteföretagen i norra Europa och världsledande inom vissa segment. Vi specialiserar oss inom de områden där vi har djupast kunskap om våra kunders verksamheter och behov. Våra konkurrensfördelar bygger på ett starkt kundfokus och vårt nordiska ursprung.
www.tieto.com