Stockholm International Water Institute (SIWI)

Globalt vattenarbete kräver mer plats

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 16:00 CEST

(Stockholm, 2014-05-22) Det tål att upprepas – vatten är en grundläggande förutsättning för allt liv. Varken människor, organisationer eller företag har råd att ignorera vattnets avgörande betydelse.

När internationella företagsledare rankade globala risker inför World Economic Forum 2013, så hamnade vattenbrist bland topp tre. När arrangörerna av det prestigefyllda Longitude Prize - en utmaning till världens forskare att lösa några av vår tids svåraste problem – gör en önskelista, hamnar återigen den globala vattenbristen i toppen. I de globala diskussionerna om de viktigaste målen i framtidens utvecklingsagenda, Post-2015, är vatten konstant förekommande.

Detta utgör ständiga påminnelser för oss på Stockholm International Water Institute (SIWI) om hur avgörande god vattenförvaltning är för att säkerställa framtida generationers hälsa och välmående.

SIWI har tagit en ledande roll i arbetet med att mildra den hotande globala vattenkrisen. Med World Water Week, världens främsta mötesplats för vatten och vattenrelaterade frågor, skapar vi en arena för ett brett spektrum av aktörer att träffas, diskutera, debattera och närma sig lösningar på några av jordklotets största utmaningar. Politiska beslutsfattare, forskare, företagsledare och representanter för det civila samhället försöker gemensamt finna lösningar på de vattenutmaningar vi står inför, i relation till bland annat sanitet, urbanisering, klimatförändring, god samhällsstyrning och gränsöverskridande vattenfrågor.

– Med den ökande medvetenheten om vattnets avgörande betydelse för världens framtid, har intresset för SIWI:s tjänster vuxit kraftigt under de senaste åren. Som ett direkt resultat har organisationen expanderat avsevärt och vi var i stort behov av nya lokaler för att även fortsättningsvis kunna möta den ökade efterfrågan på våra tjänster, säger SIWI:s verkställande direktör Torgny Holmgren i en kommentar

Vår expanderande organisation ledde under 2013 till ett beslut om att flytta SIWI:s kontor från Drottninggatan i Stockholm till nya, större lokaler i Garnisonen på Östermalm.

Torsdagen den 22 maj 2014 inviger Stockholms finansborgarråd Sten Nordin, SIWI:s ordförande Peter Forssman och SIWI:s VD Torgny Holmgren det nya kontoret tillsammans med 130 inbjudna gäster.

– SIWI är en central aktör i det globala arbetet för smart vattenförvaltning. Vi är stolta över att de har just Stockholm som sin bas, och som en av institutets grundare, ser vi i Stockholms Stad fram emot att fortsätta följa SIWI:s viktiga arbete, säger Sten Nordin (m), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande Stockholms stad.

För ytterligare information kontakta:

Britt-Louise Andersson, kommunikationschef SIWI
Tel: 08-12136030
E-post: britt-louise.andersson@siwi.org

Om Stockholm International Water Institute Stockholm International Water Institute är ett policyinstitut som tar fram kunskap och informerar beslutsfattare om vattensmart politik och hållbar utveckling. SIWI forskar, utbildar och ger råd inom fem tematiska områden: vattenstyrning, gränsöverskridande vattenförvaltning, vatten-och klimatförändringar, sambandet mellan vatten, energi och mat samt vattenekonomi. SIWI arrangerar World Water Week i Stockholm –en årligt återkommande och globalt ledande mötesplats för frågor som rör vatten och utveckling –och står som värd för Stockholm Water Prize, Stockholm Junior Water Prize och Stockholm Industry Water Award.