Globe Forum

Globe Award 2009: Svenska företag kan nomineras till internationellt pris för framstående hållbarhetsrapportering

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 12:13 CEST

Det ledande hållbarhetspriset Globe Award syftar till att upptäcka och uppmuntra forskare, innovatörer, städer och företag framträdande inom hållbar utveckling. Svenska företag intresserade av nominering för bästa hållbarhetsrapport kan ansöka på www.globeaward.org senast den 26 april 2009. Nomineringarna offentliggörs den 5 maj. Priset delas ut den 3 juni i Stockholm av H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Globe Award, som i år delas ut för tredje gången, vill uppmärksamma och belöna de bästa lösningarna och initiativen inom hållbar utveckling. Priset delas ut i fyra kategorier: Sustainability Research, Sustainability Innovation Award, Sustainable City Award och Sustainability Reporting Award.

Globe Award 2009 blir nu större och mer betydande än någonsin då nomineringar från hela världen välkomnas. Juryn med internationella toppnamn inom hållbar utveckling, borgar för att de mest nytänkande och visionära forskarna, innovatörerna, städerna och företagen lyfts fram.

- Det är nödvändigt att stödja forskning och innovation för att hitta lösningar på nu kända problem med bäring på klimatfrågan, fattigdomsbekämpning och välfärdsutveckling. Ett Globe Award demonstrerar proaktivitet och bästa praxis i de största utmaningar vi någonsin stått inför, säger Globe Awards ordförande Lars-Olle Larsson, Partner i PricewaterhouseCoopers.

- The Globe Sustainability Reporting Award ger organisationer möjlighet att verkligen visa hur de kopplar samman resultatet av sitt hållbarhetsarbete med sin traditionella strategi. Ofta när det gäller utmärkelser så bedöms den separata CSR-rapporten för sig. Men intressenternas fokus har förändrats, särskilt i denna ekonomiska cykel, och de kräver kopplingar till företagens resultat mot mål som spänner över hela verksamheten, säger Paul Druckman, ordförande i jurygruppen för Globe Sustainability Reporting Award.

Förra årets vinnare i kategori "Best Integration of CSR in Business Operations" var Electrolux med motiveringen: "För bästa integration och öppenhet när det gäller CSR i såväl verksamhet som rapportering."

- När Electrolux tilldelades Globe Award förstärkte det vår möjlighet att tala om den roll energisnåla vitvaror har när det gäller att möta klimatförändringarna. Våra kunder efterfrågar klimatsmarta produkter och Globe Award uppmuntrar oss att fortsätta utveckla fler miljövänliga produkter, säger Hans Stråberg, koncernchef Electrolux och vinnare av Globe Award 2008.

För mer information kontakta gärna:

Lars-Olle Larsson, Juryns huvudordförande, Partner i PricewaterhouseCoopers Sverige. Mobil: 0709 29 39 83 E-post: lars-olle.larsson@se.pwc.com

Martina Nee, Manager Globe Award, Globe Forum Stockholm. Mobil: 073 317 53 55 E-post: martina.nee@globeforum.com

---

Sustainability Reporting Award

Paul Druckman, Chairman
Chairman Executive Board of The Prince's Accounting for Sustainability Project, the UK

Olivier Boutellis-Taft
CEO Federation of European Accountants, Brussels, Belgium

Peter Wong
Member of the Board of Directors Global Reporting, Hong Kong

---

Globe Award startades 2007 av affärsnätverket och marknadsplatsen Globe Forum som ett svenskt pris för att stödja och uppmuntra framgångsrikt och nytänkande CSR-arbete. Efter att Globe Award på kort tid vunnit uppskattning och erkännande i Sverige kände initiativtagarna att det var naturligt för Globe Award att ta steget ut i världen. Från och med 2009 har därför Globe Award utvidgats till att omfatta hållbar utveckling i alla delar av världen.