Globe Forum

Globe Award 2009: Svenska städer kan nomineras till internationellt hållbarhetspris

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 10:42 CEST

Det ledande hållbarhetspriset Globe Award syftar till att upptäcka och uppmuntra forskare, innovatörer, städer och företag framträdande inom hållbar utveckling. Svenska städer och kommuner intresserade av nominering kan ansöka på www.globeaward.org fram till den 26 april 2009. Nomineringarna offentliggörs den 5 maj. Priset delas ut den 3 juni i Stockholm av H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Globe Award, vill uppmärksamma och belöna de bästa lösningarna och initiativen inom hållbar utveckling. Globe Award 2009 är större och mer betydande än någonsin då nomineringar från hela världen välkomnas. Priset delas ut i fyra kategorier: Sustainable City, Sustainability Innovation, Sustainability Research och Sustainability Reporting. Kategorin hållbara städer är ny för i år och det blir första gången priset delas ut till en hållbar stad.

- Det är nödvändigt att stödja forskning och innovation för att hitta lösningar på nu kända problem med bäring på klimatfrågan, fattigdomsbekämpning och välfärdsutveckling. Det är också framtidsavgörande att motivera stora företag och städer till anpassning, förändring och transparens som leder oss mot en hållbar utveckling. Ett Globe Award demonstrerar proaktivitet och bästa praxis i de största utmaningar vi någonsin stått inför, säger Globe Awards ordförande Lars-Olle Larsson.

Den nya juryn, med internationella toppnamn inom hållbar utveckling, borgar för att de mest nytänkande och visionära städerna uppmärksammas. Jurygruppens ordförande är Jan Sturesson, partner på PricewaterhouseCoopers, Global Leader of Government and Public Services. Globe Award delas i år ut för tredje gången.

- Jag tror att hållbarhet kommer att vara den viktigaste aspekten när det gäller att stärka och utveckla varumärket för en stad i framtiden. Så vi hoppas få många nomineringar från städer runt om i världen för denna nya och spännande kategori i Globe Award, säger Jan Sturesson, ordförande i jurygruppen för Globe Sustainable City Award.

För mer information kontakta gärna:

Lars-Olle Larsson, Juryns huvudordförande, Partner i PricewaterhouseCoopers Sverige. Mobil: 0709 29 39 83 E-post: lars-olle.larsson@se.pwc.com

Martina Nee, Manager Globe Award, Globe Forum Stockholm. Mobil: 073 317 53 55 E-post: martina.nee@globeforum.com


JURY GLOBE SUSTAINABLE CITY AWARD

Jan Sturesson, Chairman
Partner in PwC and Global Leader of Government and Public Service

Her Excellency Ms. Najla Al-Awadhi
Member of Parliament, Federal National Council, United Arab Emirates

Kerstin Lindberg Göransson
Director Luftfartsverket, Arlanda Airport, Sweden

Lawrence Bloom
Deputy Chairman of Noble Cities Plc. Chairs the World Economic Forum Global Agenda Council on Urban Management and the UN Environmental Programme Green Economy Initiative sector on Green Cities, Buildings and Transport.

-----------------

Globe Award startades 2007 av affärsnätverket och marknadsplatsen Globe Forum som ett svenskt pris för att stödja och uppmuntra framgångsrikt och nytänkande CSR-arbete. Efter att Globe Award på kort tid vunnit uppskattning och erkännande i Sverige kände initiativtagarna att det var naturligt för Globe Award att ta steget ut i världen. Från och med 2009 har därför Globe Award utvidgats till att omfatta hållbar utveckling i alla delar av världen. Priset omfattar fyra kategorier: Framstående forskning inom hållbarhetsområdet, hållbara städer, hållbar innovation och hållbarhetsrapportering.