Globe Forum

Globe Forum utmanar städernas hållbarhetsarbete

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 16:15 CET

Globe Forum lanserar City Challenge på EUROCITIES 2009:

Globe Forum utmanar städernas hållbarhetsarbete

Globe Forum lanserar City Challenge i samband med konferensen EUROCITIES i Stockholm. Satsningen utmanar svenska och europeiska städer att dela kunskap kring hållbarhetsprojekt och att gemensamt sträva efter att lösa klimatproblematiken i urbana miljöer. Som ett första stöd drar Globe Forum igång en databas för att samla städernas innovativa lösningar, erfarenheter och metoder.  Målet är att skapa Europas största databas för information om hållbarhet.

-          Urbana miljöer står för en stor del av klimatproblematiken som vi snabbt måste komma till rätta med. Det pågår redan flera framgångsrika förbättringsprojekt, men vi måste öka tempot och dela med oss av innovationer för att gemensamt lösa problemet. Med vår satsning på City Challenge vill vi lyfta fram de bästa förebilderna som kan inspirera och sprida kunskap om hållbar innovation, säger Johan Gorecki, VD för Globe Forum.

I samband med EUROCITIES uppmanar näringsminister Maud Olofsson de deltagande borgmästarna att anta utmaningen.

City Challenge - Europas största databas för hållbar utveckling

Första steget i City Challenge är att samla in kunskap om hållbar utveckling. Kommuner och städer uppmanas att registrera urbana hållbarhetsprojekt för att byta information om innovativa lösningar. Att ta del av Globe Forums databas är kostnadsfritt för registrerade städer. Målet för City Challenge är att med gemensamma krafter skapa Europas största databas för hållbar utveckling och skapa ett verktyg för städer, forskare, näringsliv och innovatörer.

Under EUROCITIES-konferensen får borgmästare från hela Europa med sig budskapet hem för att uppmuntra sina städer att registrera innovativa hållbarhetsprojekt. I Sverige inleder Globe Forum en landsomfattande turné i städerna för att engagera lokalpolitiker och näringslivsprofiler.

Uppsala och Karlstad först ut

Alla städer i Europa med en befolkning på över 250 000 invånare är inbjudna att bidra med sina erfarenheter och byta information. I Sverige är Uppsala och Karlstad först ut att med att bidra med aktuella projekt till databasen City Challenge. Databasen öppnar för registreringen i december, fram till mars 2010 är det sedan fritt fram att bidra med information.

För mer information, vänligen kontakta

Johan Gorecki, VD, Globe Forum, telefon +4670 482 8282, johan.gorecki@globeform.com

Globe Forum är en internationell marknadsplats för innovation och hållbar utveckling, med experter, innovatörer och företag. Globe Forum i Stockholm 2009 lockade mer än 1300 företagsledare, entreprenörer, akademiker och politiska ledare från Europa, Asien och de mest dynamiska tillväxtmarknaderna. Under hösten arrangerades Globe Forum även i Gdansk.

Planerade mötesplatser under 2010:

Stockholm 28-29 April

Dublin 15-16 September

Gdansk 27-28 October

www.globeforum.com