WONDERVILLE

Glocal Marketing är framtiden - Wondervilles unika lösning hjälper de stora kedjorna

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2020 12:18 CET

Wondervilles Glocal Marketing-lösning är framtagen för de kedjor som verkligen vill kunna agera på lokal nivå. Med vår plattform som nav koordineras strategi, design och produktion hela vägen från centrala beslut, via lokala anpassningar ända fram till målgruppen genom både tryckta och digitala kanaler. Verktygen är utformade för att kunna användas av dem som kanske inte har någon direkt marknadsföringskompetens – men en massa värdefull kunskap och den lokala marknaden och personliga relationer till kunderna. Allt levererat av en trygg och nära partner.

– När vi startade för 10 år sedan var vi tidiga med marketing automation, berättar Johanna Båth, marknadstrateg på Wonderville och ansvarig för ompositioneringen av varumärket. Det har med tiden blivit ett begrepp som förknippas med automatiska mailflöden, och det förmedlar inte hela styrkan i vårt erbjudande.

– Vår plattform kan både lokal- och individanpassa marknadsföringen i både fysiska och digitala kanaler, konstaterar Johanna. Vi kan automatisera det kunden önskar, men en viktig del i vår plattform är att även erbjuda de lokala aktörerena en möjlighet att själva skapa marknadsmaterial och göra utskick utifrån centralt satta mallar och regler. Glocal Marketing, helt enkelt.

– Vi börjar med att prata om det behov vår målgrupp har istället för att börja med den tekniska lösningen. Den kanske största utmaningen är det manuella arbete som landar på den centrala marknadsavdelningen, och det minimerar vi.

– Vi kommer också vara tydligare med att det är kedjor eller andra organisationer med många lokala enheter som vi riktar oss till. Vi har utvecklat vår plattform utifrån våra kunders behov och vi vet att det är många andra kedjor som brottas med samma utmaningar.

Därför är det glokala perspektivet viktigt

Att samverka under ett varumärke ger många fördelar i form av varumärkeskännedom och operativa stordriftsfördelar. Glocal Marketing handlar om balansgången mellan att behålla en enhetlighet i varumärkeskommunikationen och samtidigt anpassa den efter lokala förutsättningar. Det kan skilja månader mellan när det är dags att plantera vårlökarna i norra och södra Sverige. Och det är enklare att sälja en kompakt tvättmaskin i Stockholms innerstad än i ett villaområde.

I dag är kommunikation ofta personaliserad utifrån mottagarens demografi eller köphistorik. När Wonderville hjälper kunderna glokalisera marknadsföringen personaliseras dessutom kommunikationen från de lokala aktörerna utifrån deras värdefulla kunskap om den egna marknaden och personliga relationer till kunderna.

Ett riktigt skarpt redskap

Wonderville gör Glocal Marketing möjligt genom en egenutvecklad plattform där där den centrala marknadsavdelningen och den lokala enheten kan samverka.

– En av våra stora kunder är Bolist: 200 butiker med ett varierat utbud av ett fantastiskt sortiment på tusentals artiklar inom järn, färg och bygg, berättar Kennet Båth, Wondervilles VD och grundare. Alltså 200 fria handlare som agerar lokalanpassat under ett starkt samlat varumärke och med hjälp av en gemensam centralorganisation och oss på Wonderville.

– Med vår hjälp har Bolist verkligen lyckats att kommunicera samordnat och samtidigt personligt. Upplägget har dessutom bidragit till en fantastisk stämning i kedjan. Handlarna och centralorganisationen är ett – det finn inget vi och dem. Och man har tveklöst höjt volymen.

Så här funkar det:

– Grunden är Wonderville Platform med ett användargränssnitt som anpassats för att alla ska kunna använda det, säger Kennet. Vi börjar med katalogen, och varje handlare väljer vilka produkter de vill ha med i just sin katalog. Vilka som ska vara i fokus och hur mycket de ska kosta. Är det skottkärran eller snöskoveln som passar bäst för säsongen i deras upptagningsområde? Och vilket pris är konkurrenskraftigt just där? Resultatet är 200 lokalanpassade editioner av en 200-sidig katalog som skickas ut till respektive upptagningsområde.

– Utifrån valen som gjorts för katalogen får sedan varje butik anpassat skyltmaterial med rätt produkter att fronta med, till de valda priserna. Affischer, hyllpratare, butiksskärmar etc. Och efter att katalogerna gått ut initieras ett batteri med anpassad kommunikation. Sms och e-post till rätt kunder, med rätt erbjudanden. Allt helt automatiserat. Sammantaget handlar det om 1,2 miljoner trycksaker, 250 000 e-post och 100 000 sms.

– Jag vet ingen i Sverige som gjort det här tidigare, men med vår plattform så funkar det. Vi matar inte ut en fast lösning som kunderna ska anpassa sig till – tvärtom. Vi utgår från deras förutsättningar och formar verktyget efter det. En samlad lösning för all kommunikation. 

Wonderville AB arbetar med glokaliserad, marknadsföring med sin egenutvecklade plattform Wonderville Platform som grund. Plattformen kan lokal- och individanpassa marknadsföringen i både fysiska och digitala kanaler. Den perfekta lösningen för större kedjor, medlemsorganisationer eller varumärken med återförsäljarnät.

Kennet Båth, VD, Wonderville                     
Tel: 0734 13 30 37
E-post kennet.bath@wonderville.se