Glocalnet AB

Glocalnet överklagar kammarrättsdom

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 10:37 CEST

I december 2001 beslutade Skatteverket att, såsom tidigare meddelats, påföra Glocalnet ett skattetillägg om 6,7 mkr för taxeringsåret 2001. Glocalnet överklagade beslutet då det var fråga om ett uppenbart skrivfel och ingen möjlig vinning för bolaget.

Glocalnet vann då Länsrätten i Stockholm meddelade dom under februari 2004. Skatteverket överklagade domen. Kammarrätten i Stockholm har nu meddelat dom till Glocalnets nackdel. Glocalnet överväger att överklaga domen till Regeringsrätten.

Beloppet om 6,7 mkr, som tidigare har redovisats som ansvarsförbindelse, kommer nu att resultatföras.


Vid frågor med anledning av detta pressmeddelande hänvisas till: Tomas Ljunglöf, Finanschef Glocalnet, tel 0733-78 01 54, e-post: tomas.ljunglof@glocalnet.se.

Glocalnet AB (publ)
Box 12514
102 29 Stockholm
Tel: 08-566 34 100
www.glocalnet.se

Glocalnet utvecklar och marknadsför telekomtjänster; fast och mobil telefoni samt Internetaccess. Glocalnet är Sveriges tredje största kompletta teleoperatör på privatmarknaden efter Telia och Tele2 med drygt 500 000 användare. Företaget har cirka 110 anställda och Glocalnetaktien (GLOC) är för närvarande noterad på O-listan på Stockholmsbörsen, och under uppköp av Telenor.