Glocalnet AB

Glocalnet presenterar sin delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 10:10 CEST

Januari – september 2005

Rörelsens intäkter uppgick under årets första nio månader till 798 (733) mkr.
Periodens resultat var -92 (8) mkr.
Resultat per aktie var -44 (4) öre.
Resultatet under tredje kvartalet förbättrades med 31 mkr till -13 mkr jämfört med föregående kvartal, varav 7 mkr av förbättringen förklarades av positiva säsongsvariationer. Tredje kvartalet belastades med drygt 20 mkr i direkta tillväxtkostnader inom bredband.
Intäkterna ökade under tredje kvartalet med 7% jämfört med andra kvartalet och uppgick till 287 mkr, den högsta kvartalsintäkten i Glocalnets historia.
Antalet bredbandskunder ökade under kvartalet med 14 000 till 92 000. Sedan slutet av 2004 har Glocalnet tagit över 20% av alla bredbandsbeställningar på den svenska privatmarknaden och snabbt uppnått positionen som fjärde största bredbandsleverantör.
För att stärka bolagets kapitalbas inför en fortsatt kraftfull satsning på bredband och för att även kunna ta tillvara tillväxtmöjligheter inom närliggande tjänsteområden har styrelsen fattat beslut om en nyemission om upp till 85 mkr med företräde för befintliga aktieägare.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Edholm
Verkställande direktör
Tel: 0733-78 01 02

Tomas Ljunglöf
Finanschef
Tel: 0733-78 01 54

Glocalnet AB (publ)
Box 12514
Svarvargatan 11
102 29 Stockholm
Organisationsnummer: 556542-2382
Tel: 08-566 34 100
Fax: 08-566 34 141
E-post: info@glocalnet.com
Hemsida: www.glocalnet.se