Länsstyrelsen i Norrbottens län

Glommersträsk ett föredöme

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 13:59 CEST

Glommersträsk utses till Årets By 2008 därför att byns innevånare bedriver ett framgångsrikt utvecklingsarbete genom samverkan mellan ideella krafter och entreprenörer.

Förutom diplom tilldelas Glommersträsk 50.000 kronor från länsstyrelsen till fortsatt utvecklingsarbete.

Glommersträsk ligger i den södra länsdelen, nio mil väster om Piteå. Här bor idag cirka 350 personer.

Befolkningstillväxt

Under de senaste femton åren har befolkningen i tätorten minskat med 20 procent - en vanlig trend i inlandet. Men byn är nu inne i en befolkningsökning tack vare flyktingmottagning. Idag finns ett 20-tal flyktingar i byn och ytterligare ett tiotal väntas anlända till hösten. Flyktingarna kommer från bland annat Afganistan, Burundi, Eritrea och Kuba.

Flyktingarna har fått ett bra mottagande av byns befolkning. Det ordnas regelbundet Öppet Hus för att underlätta integreringen och många vuxna invandrare har fått praktik på företag och inom servicenäringen.

Även om näringslivet domineras av en- och fåmansföretag så finns det också industrier - främst inom träförädling och bioenergi. Jordbruket med sammanlagt ett 100-tal kor håller landskapet öppet.

Företagarna är mycket engagerade i byns utveckling och deltar i ansträngningarna att bibehålla servicen där just nu skolans högstadium är hotat.

Egen ishall

Byns största förening är idrottsföreningen som har en omfattande verksamhet för ungdomarna. Föreningen driver också ishallen i egen regi.

I Glommersträsk finns också bland annat en bagarstugeförening, teaterförening samt skytteförening - som har satsat 160.000 kronor på att bygga Norrbottens mest moderna skjutbana!

Inför framtiden finns optimism och bland annat förhoppningar om gruvdrift samt på ökade turistströmmar tack vare naturreservatet Gallejaur och uppförandet av den så kallade Storälgen på länsgränsen.

För mer information kontakta:

Gustav Hansson, handläggare av projektstöd inom landsbygdsprogrammet, tel 0920-96271 eller 070-660 6271

Mats Klockljung, ordförande i bygderådet, tel 0960-204 14 eller 070-313 5206

Landshövding Per-Ola Eriksson, tel 070-629 6005

Caj Norén, pressekreterare, tel 070-689 6054