TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Glukosamin ut ur högkostnadsskyddet

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 09:00 CET

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, utesluter symtomlindrande läkemedel som innehåller glukosamin ur högkostnadsskyddet. Kostnaden är för hög i relation till den medicinska effekt som läkemedlen ger.

Läkemedel som innehåller glukosamin används som symtomlindring för patienter med lätt till måttlig artros. Artrox och Glucosine är två exempel på sådana läkemedel. Studier har inte tillräckligt visat att glukosamin ger en tydlig medicinsk effekt. TLV bedömer att kostnaden är för hög i relation till nyttan. Därför ska läkemedel som innehåller glukosamin uteslutas ur högkostnadsskyddet.

- Att utesluta glukosaminer beräknas frigöra knappt 70 miljoner kronor per år. Pengar som kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården. Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel. Därför gör vi genomgångar av läkemedelssortimentet, säger Magnus Köping-Höggård, medicinsk utredare på TLV.

Från och med den 15 maj kommer följande läkemedel inte längre att subventioneras: Artrox, Glucomed, Comfora, Donacom, Glucosine, Glukosamin Copyfarm, Glukosamin Ferrosan och Glukosamin Pharma Nord.

Besluten, som träder i kraft 15 maj, är en del i en genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel. Genomgången görs i samverkan med bland annat Socialstyrelsen inom ramen för deras arbete att ta fram Nationella riktlinjer för vård av rörelseorganens sjukdomar.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Köping-Höggård, medicinsk utredare, TLV, telefon: 08 568 427 07

Karin Boman Röding, pressansvarig, TLV, telefon: 08 568 420 95

TLV beslutar om vilka tandvårdsåtgärder, läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet. TLV har också en nyckelroll på den omreglerade apoteksmarknaden. Vi bidrar till ökad tillgänglighet och service på apotek utan att läkemedelskostnaderna stiger för patient och landsting.