Glycorex Transplantation

GLYCOREX TRANSPLANTATION: NY STYRELSEORDFÖRANDE (NGM:GTAB B)

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 09:00 CEST

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att Kurt Nilsson, bolagets grundare och VD sedan 15 år, från den 7 september blir ny styrelseordförande i bolaget.
Efter samtal mellan huvudägare Kurt Nilsson och styrelsens ordförande Anders Williamsson kring de möjligheter och behov som bolaget står inför har nuvarande ordförande Anders Williamsson låtit meddela att han lämnar sitt uppdrag som ledamot och ordförande i Glycorex Transplantation AB.

För att säkerställa kontinuitet för bolaget och säkerställa stöd till bolagets nya VD Lars Hedbys, som tillträdde som VD den 1 september, har styrelsen vid ett extra styrelsemöte utsett Kurt Nilsson till ny ordförande i Glycorex Transplantation AB.

Vi hänvisar till tidigare pressmeddelanden och bolagets årsredovisning (www.glycorex.se) samt till Kurt Nilsson, 046 286 5780, för ytterligare information.


Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här.  
Denna information distribuerades av NG News - www.ngnews.se


Glycorex Transplantation AB, Lund, utvecklar produkter som minskar risken för avstötning av ickekompatibla organ vid allotransplantation (människa till människa) och xenotransplantation (djur till människa).

NG News är en etablerad distributör av information till finansmarknaden.
Om du vill avsluta din prenumeration, meddela ngnews@ngm.se eller besök http://www.ngnews.se/subscribers/user_delete.asp?l=nyheter@newsdesk.se&i=42656