Glycorex Transplantation

GLYCOREX TRANSPLANTATION: ÖKANDE ANVÄNDNING AV BOLAGETS TRANSPLANTATIONSPRODUKT

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 11:16 CEST

Glycorex Transplantation AB (publ.) som är noterat på NGM Equity, meddelar att ytterligare fyra transplantationscentra i Europa under första kvartalet 2006 använt företagets produkt Glycosorb-ABO vid blodgruppsinkompatibla transplantationer. Detta innebär att totalt 22 transplantationscentra i 9 länder använt produkten vid transplantationer över blodgruppsgränsen. Det är framförallt vid njurtransplantationer från närstående som produkten använts, men även i samband med lever-, hjärt- och benmärgstransplantation. Bolagets huvudprodukt Glycosorb-ABO är registrerad i Europa och Australien för klinisk användning och marknadsförs till europeiska och australiska transplantationscentra. Dessa marknader bedöms vara mer än tillräckliga för att uppnå en god lönsamhet i bolaget. Bolaget håller även på med ansökningsprocessen för ett godkännande i USA, vilken bedöms vara den enskilt största marknaden för produkten. Produkten används kliniskt för att möjliggöra transplantationer där blodgrupperna inte stämmer överens mellan givare och mottagare. Denna nya metodik kan anses utgöra den idag största möjligheten att öka antalet transplantationer. Hittills uppnådda resultat är utmärkta vilket bidrar till den ökande användningen av produkten. Bolaget räknar med en fortsatt ökande omsättning i takt med att produkten etableras på ett ökande antal transplantationscentra. Antalet patienter i dialys förväntas fortsatt öka, liksom antalet patienter på väntelistorna för transplantation. Mer än 110.000 patienter väntar på njurtransplantation i Europa och USA, men endast ca 30.000 patienter blir transplanterade per år. Dödligheten är relativt hög med alternativa behandlingsformer. Transplantation är en unik metod som både leder till väsentligt bättre livskvalitet för patienten och till stora besparingar för vården, varje transplantation beräknas innebära en besparing om ca 5 miljoner kronor jämfört med alternativa behandlingar. En betydelsefull faktor är också att väntetiden på transplantation är så kort som möjligt, vilket underlättas med bolagets produkt. Den nya metodiken med bolagets produkt ger därmed betydande fördelar för både patienter och samhälle. Förutom vid njurtransplantation används produkten vid levertransplantation över blodgruppsgränserna. För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se och tidigare pressmeddelanden. Kontaktperson: VD Kurt Nilsson, tel. 046 - 286 5230. Glycorex Transplantation AB, Lund, utvecklar produkter som minskar risken för avstötning av ickekompatibla organ vid allotransplantation (människa till människa) och xenotransplantation (djur till människa).