Svenska Biodynamiska Föreningen

GMO –genmodifierade organismer – en teknik omgiven av löften, lögner, myter och motstånd.

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2011 16:28 CEST

Gentekniken vi skriver om här gäller odlingen av grödor som modifierats till att ha andra egenskaper än de naturliga. 

Denna teknik delar många sektorer i samhället i två delar, för och emot. Miljörörelsen och ekoodlarna världen över rapporterar om problemen och kan generellt anses vara emot. En grupp som däremot är positiva till GMO är de företag, vissa politiker och forskare som ser möjligheter att tjäna pengar, bedriva verksamhet eller kontrollera utvecklingen, ta makten över maten direkt i affärer eller i spåren efter tekniken.  

Vi som skrivit under denna artikel tillhör gruppen motståndare till GMO. Vi åberopar försiktighetsprincipen som grund för våra åsikter.

En sak är vad forskare, politiker, företag och marknadsförare lovar och framhåller som löften, som snarare är lögner och myter.

En annan sak är faktiska konsekvenser som kan avläsas i verkligheten. Det är vad skeptikerna å sin sida hävdar, som argument i motståndsrörelsen mot GMO.

För att tydliggöra de större problemen gör vi följande frågeställningar inom några av områdena som rör GMO-tekniken. Vi kan inte ta upp allt i denna artikel och lämnar därför vissa GMO utan kommentar, men vill belysa några områden.

 Vem står bakom?
Hur kan det komma sig att den absolut största andelen av forsknings- och utvecklingsmedel för GMO, satsas av kemiföretag? (Ofta genom banker, stiftelser, fonder och direkta anslag)

De har visserligen döpt om sig till ”bioteknikföretag”, men vinsterna inom de största kemiföretagen inom GMO, fortsätter att öka och man lovar aktieägarna ännu större utdelningar. Deras affärsidé är ju att öka användningen av deras kemikalier, exempel ”RoundUp ready soya”.

”Herbicidtoleranta växter” skapas genom GMO. Vad betyder det? Herbicid är ett ogräsgift, växterna anpassas för att tåla flera besprutningar med dessa gifter, det säger ju själva namnet. Varför? Meningen är ju att använda herbicider i denna odling där växterna annars inte tål giftet. Exempel på aktuella växter är soja, sockerbeta, raps, grönsaker, dvs mat och foder. 

Användningen av kemikalier ökar i de länder som satsat på stora GMO-odlingar, fast tillskyndarna hävdar motsatsen. För att ”avdöda” växterna och förenkla skörden, används förbjudna mycket giftiga kemikalier. Storskalig teknik kräver ökad giftanvändning!

Flera länder inom EU har sagt nej till GMO nationellt och åberopar försiktighetsprincipen med medicinska/hälso motiv. Långsiktiga ”fristående” utfodringsförsök visar på allvarliga skador hos djur. Forskning visar på samband mellan t ex uppmärksamhetsstörningar, Parkinson och just jordbrukskemikalier, vidare att GMO bland annat kan ge njur- och leverskador hos däggdjur. Vad händer med oss människor?

Den biologiska mångfalden minskar för varje år överallt. De livsavgörande pollinerande insekterna slås ut av bl a herbicidanvändning. Ska vi då öka på användningen av kemikalier/gifter i landskapet? ”Resistenta monsterogräs” har skapats genom att genetiska egenskaper okontrollerat har spridit sig i naturen. I många länder kan man inte odla ekologiskt  längre, för att generna sprider sig med vind och insekter. Fast GMO-forskarna har sagt att detta inte skulle vara möjligt, alltså en lögn! 

Politikernas roll?
Politiker öppnar upp för den företagsrelaterade utvecklingen. Motiven och metoder varierar mellan olika länder. I länder som haft GMO länge ser man konsekvenserna. I Indien får bönderna och odlarna betala genom försämrad ekonomi och ”blockeringar” från att använda de sorter som fungerar bra i ekologisk odling. Befolkningen får betala genom giftigare miljö. I Sydamerika är de små bönderna fördrivna från sina gårdar för industrijordbrukets GMO-satsningar. Vi pratar om arealer som är långt större än Sveriges odlingsyta. Hur blir det för de svenska bönderna? 

I Sverige har flera marknadsundersökningar genomförts både bland konsumenter och producenter. En förkrossande majoritet vill inte ha GMO. Hur kan svenska politiker vilja införa GMO mot befolkningens vilja? Konsumenterna kräver märkning av produkterna för att kunna välja och välja bort. Varför ska dessa grupper ”köras över”?

Under alla år som GMO har funnits, finns inga lysande positiva resultat som bevisar att löftena om den nya (numera gamla) tekniken GMO är sanna. Varför? Då ska de betraktas som myter!

Ekonomiska motiv och försörjningsförmågan för en växande världsbefolkning, lyfts ofta fram för GMO. De ekonomiska vinsterna skapas i verkligheten hos dem som får makten över maten, dvs kemiföretagen. Försörjningsproblematiken är till allra största delen en fördelningsfråga mellan nord och syd, rika och fattiga länder.

Skydda Sverige från denna teknik tills vi entydigt kan visa att negativa effekter är obefintliga!

 Lasse Helllander, Nätverket GMO-fritt Sverige                                                             

Sten Ebbersten, Agr.dr, professor               

Kerstin Ebbersten, Agr.dr

Ekologiska Lantbrukarna, Carl-Erik Ehrenkrona, ordförande

Biodynamiska föreningen, Lars Kjellenberg, ordförande     

Allkorn, Hans Larsson, ordförande                                                                                

Wästgötarna, Anders Lunneryd, ordförande

Sveriges Konsumenter (26 org.) Örjan Brinkman, ordförande

Konsument-Forum, Bengt Ingerstam, ordförande

Biodynamiska Yrkesodlarna, Göran Karlsson, ordförande

Förbundet Sveriges småbrukare, Åke Karlsson, ordförande

Samodlarna Sverige, Frans Brozén, ordförande

Föreningen Holma Folkhögskola, Kicki Bobacka, ordförande

Förbundet Organisk Biologisk odling, Börje Remstam, ordförande

Framtidsjorden, Birgitta Wrenfelt, Christina Robertson-Pearce, ordförande

Slow Food i Sverige, Mari-Ann Björn, ordförande

Slow Food Stockholm Haga, Ulla Tillgren, ordförande

Naturskyddsföreningen i Dalarna, Anders Munters, ordförande

Naturskyddsföreningen i Norrbotten, Simon Jonsson, talesman

Nordansmak, Per Holmqvist, ordförande

Norrbottens Husmodersförening, Anna-Greta Svedborg

Järna Naturbruksgymnasium, Niklas Palmcrantz

 

Biodlardistriktet av SBR i Norrbotten, Erik Heedman

Biodlardistriktet av SBR i Göteborgs & Bohuslän, Magnus Samuelsson, ordf.

Biodynamiska biodlarna, Peter Schneider, yrkesbiodlare

Ann-Charlotte Bernhardsson, Sotenäs biodlare

Marie Rosell, biodlare

 

Rune Kalf-Hansen, kock

Ulrika Brydling, kock

Carina Brydling,  frilansande ekokock

 

Jens Holm, Riksdagsledamot, V                  

Tina Ehn, Riksdagsledamot, Mp

Kew Nordqvist, Riksdagsledamot, Mp

Gröna kvinnor, Ewa Larsson Mp, ordförande

 

Saltå Kvarn AB, Johan Ununger, VD

Warbro kvarn, Kerstin Björklund, VD

Carolas Eko AB, Carola Magnusson, VD

Ekobanken, Annika Laurén, VD

Stefan Eriksson Matstudie AB, Anette & Stefan Eriksson

Mattesbacken Eko, Grönt & Turism, Margareta Haglund,, VD

Rute Stenugnsbageri, Gotland, Margus Östin, bagare

Hulkoffgården AB, Pia Hulkoff, VD

 

Stefan Sundström, artist

Staffan Ebbersten, musiker

Eva Alskog, miljörevisor, Umeå

Daphne Thuvesson, nutritionist & småbrukare

Carin Kerttu, mjölkproducent, Kukkola, Norrbotten

Inger Karlsson, småbrukarhustru

Karin Ebbersten, musiker       

Rune Lanestrand

Arvin, Eva Tia & Wylliam Hussen, Luleå

Else-MajLind man, Luleå

Gerd Lansler

Kristina Ebbersten, musiker

Mira Fridholm, musiker

 

Gruppen som står bakom denna artikel finns listade nederst i artikeln. Det är ca  45 organisationer, nätverk, företag, kockar, artister, biodlare, en bank, odlare och privatpersoner. Det går att samla många fler. Den här gången är det dessa. En del har inte hunnit svara. Det finns fler politiker i Riksdagen som delar våra åsikter, men detta är ett urval. Vi har använt Biodynamiska föreningens abonnemang på Newsdesk för att spridam detta. FÖr ytterligare info kan ni kontakta Lasse Hellander, 070 216 33 90, mail: lasse@btk.st