MSF Trading

GND-filter/Halvtonade Gråfilter

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 08:31 CET

Syftet med ND-filter, även kallat gråfilter, är att minska mängden ljus som kommer in till kameran och kan därmed användas för att förlänga slutartiden. ND-filter är särskilt användbara i dagtid, på grund av överflödet av ljus som inte kan minskas genom att justera ned objektivets bländare eller minska på ISO hur mycket som helst.

Neutrala densitetsfilter (ND-filter) är också användbara för blixtfotografering. Föreställ dig att du fotograferar en modell en solig dag med en blixt för att skapa en dramatisk effekt, det skulle tråkigt nog resultera i ett överexponerat motiv. Du kan inte öka slutartiden eftersom blixtsynktiden begränsar dig, det enda alternativet är att minska på bländaren. Men vad händer om du vill isolera motivet från bakgrunden och behålla en suddig bakgrund? Alternativet är att använda ett ND-filter för att minska mängden ljus som kommer in till kameran och då behålla en stor bländare.

Det är ibland nödvändigt att stapla ND-filter/gråfilter på varandra för att förlänga slutartiden ännu mer. Se bara först om vi inte har ett ND-filter med en ännu större ND-styrka, om man staplar för många ND-filter på varandra kan nämligen bildkvaliteten försämras!

Skillnaden mellan vanliga gråfilter och tonade gråfilter är att de senare är halvt transparenta. De flesta tonade ND-filter tillverkas i en rektangulär form, och är i första hand till för landskapsfotografering. Detta för att man ska kunna justera var den gråa toningen börjar, då sammansättningen av himlen kontra marken kan ändras beroende på var man riktar kameran.

Rektangulära filter används med ett filterhållarsystem. Fördelen du får när du använder dig av en filterhållare är att du kan stapla flera filter på varandra. Ett problem som tyvärr kan uppstå när man använder sig av filterhållare tilllsammans med ett extremt vidvinkelobjektiv är att filterhållaren kan orsaka vinjettering. Kamda har specialtillverkade filterhållare för vissa extrema vidvinkelobjektiv i Haidas 150mm system.

Hårt Tonade ND-filter

Hårdtonade ND-filter kan vara mycket användbara i situationer med en hög kontrast, där himlen är ljusare jämfört med marken och där horisonten är platt. När man fotograferar ska linjen på filtret, där den gråa sidan och den transparenta sidan möts, vara i linje med horisonten. Himlen mörkas då ner beroende på ND-styrkan i filtret.

Nackdelen med hårt tonade ND-filter är att horisonten sällan är platt, så mjuk tonade ND-filter är ofta mer användbara.

Var försiktig när du staplar hård tonade ND-filter på varandra - de ska vara arrangerade i en rak linje för att undvika konstiga övergångar.

Mjuktonade ND-filter

Mjukttonade ND-filter ger en gradvis övergång från mörkt till transparent, tillskillnad mot hårt tonade ND-filter.

De är gjorda för dig som ska fotografera en ojämn horisont. Berg, kullar och mycket annat kan befinna sig ovanför horisontens linje och kan därmed skapa problem för hårdtonade ND-filter. Mjuktonade ND-filter fungerar mycket bättre i situationer med en ojämn hoisont, på grund av den gradvisa övergången från transparent till grått.

Stapling av mjuktonade ND-filter kan vara nödvändigt där kontrasten i ljus är stor mellan himmel och mark.

Omvänt Mjuktonat Gråfilter

Omvänt mjuktonade ND-filter är relativt nya ND-filter. De är hårdtonade direkt där toningen i mitten börjar, för att så småningom mjuka upp till att bli mer transparenta mot toppen.

Omvänt mjuktonade ND-filter är mycket användbara när du tar bilder riktade mot solen och där solen är nära horisonten. Ett vanligt problem när man fotograferar solnedgångar/soluppgångar, är att horisonten är mycket ljusare än himlen. Om du använder ett hårt tonat ND-filter kan himlen bli för mörk. Om du använder ett mjukt tonat ND-filter, kommer solen att bli överexponerad. Lösningen är att använda ett omvänt mjuktonat ND-filter, för då blockeras ljus vid den ljusa horisonten medan ljus vid den mörkare himlen släpps in och ger då en perfekt exponering.

Köp dina tonade ND-filter här!