Go Virtual Nordic

Go Virtual hjälper Volkswagen med ny superdatorkraft till Island

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 08:30 CET

Go Virtual har lång erfarenhet av att hjälpa företag med sina digitala utvecklingsmiljöer genom skräddarsydda superdatorer och anpassad mjukvara.
Nu är det senaste stora uppdraget i hamn – ett stort projekt för Volkswagen med utveckling och installation av ytterligare tre nya HPC-system till Island.

För Go Virtual i Tyskland har flytten och uppdateringen av systemet inneburit logistiska utmaningar, inte minst på grund av att Island saknar medlemskap i EU.

Men efter ett lyckosamt initialt pilotprojekt i juni 2016 skapades erfarenheten som underlättade genomförandet av huvudprojektet där hela fem HPC-system nu är driftsatta för Volkswagen på Island.

Trenden med ”Green IT” och omställningen till förnybara energikällor samt en allt jämt snabbare produktionsutveckling är olika faktorer som påverkat Volkswagen i beslutet att investera och uppdatera sin HPC-baserade datorpark i och med flytten till Island.

– Det är många processer att ta sig igenom och det är mycket som ska stämma i ett projekt av den här storleken. Vår rutin i frågan har därför underlättat projektet och gjort att alltifrån tidplaner till leveranser fungerat väl, säger Jan Wallenberg, VD på Go Virtual.

I dagens digitala miljöer är innovation sammankopplat med företags möjligheter att processa stora mängder data. För många bolag gäller att vara snabbare och bättre än konkurrenterna även när det kommer till HPC-systemen.

– Inget system är det andra likt utan det handlar om förståelse och insikt om kundens specifika situation för att komponera ett system som är anpassat efter varje enskilt uppdrag, säger Jan.

Väl på plats har Volkswagen valt Verne Global som sin lokala samarbetspartner. Volksvagens datorhall hos Verne Global har idag kapacitet och förmåga att hantera HPC-system med upp till 1MW i total energiförbrukning. Go Virtual har i sin tur levererat superdatorer till Volkswagen sedan 2012.

– Förutom superdatorsystemen på Island har Volkswagen tre av våra HPC-system installerade på fabriken i Wolfsburg. Det senaste installerade vi så sent som i december 2016. Utveckling idag är i mångt och mycket en fråga om snabb datorkraft. Här är vi glada att kunna bistå ett av de största bolagen inom bilindustrin och se till att de är rustade för framtiden med väl anpassade HPC-lösningar, avslutar Jan. 

Go Virtual provides solutions for High Performance Computing, Remote Visualization, software and services for Computational Fluid Dynamics.

We give customers an edge in their market by speeding up their technology development. Our mission is to create a seriously great match between the real and the virtual. When the virtual is accountable enough to be real, we've made our point as a supercomputer system supplier. Delivered with satisfied results to customers world-wide.