FordonsGas Sverige AB

GoBiGas – vår världsunika klimatsatsning!

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 15:50 CET

Sedan invigningen av Göteborg Energis världsunika biogasanläggning, GoBiGas, har Göteborgs stad fått stor internationell uppmärksamhet för att man vågar satsa och vara en föregångare i omställningen till förnybar energi. Staden har ett klimatprogram, beslutad med bred politisk majoritet, som visar vägen mot hur Göteborg kan nå de långsiktiga, ambitiösa klimatmålen, där egen produktion av biogas är en viktig pusselbit för att nå målet.

Torsdag den 3:e dec 2015 ska Göteborg Energis ägardirektiv diskuteras i kommunfullmäktige, för att ifrågasätta om man ska fortsätta driva anläggningen eller avsluta den. Skulle Göteborgs kommunfullmäktige ta beslut som ytterst syftar till att lägga ner GoBiGas samma vecka som man väljer att lyfta fram anläggningen på ett internationellt klimatmöte är mer än motsägelsefullt. Man måste istället våga ställa tydliga krav i upphandlingar för att påverka marknaden och efterfrågan på biogas.

Om Göteborgs stad med stolthet vill marknadsföra vår världsunika biogasanläggning till världens ledare i Paris, så måste Göteborgs politiker också stå fast vid sina blocköverskridande beslut på hemmaplan!

Att avveckla GoBiGas skulle inte bara leda till förlorat kapital som redan investerats utan även att Göteborg backar från sin vision om att vara en föregångare. Att vara en föregångare innebär att man vågar ta, och stå fast vid, beslut i rätt riktning för en hållbar stad och en hållbar framtid. Göteborg stad är en förebild och leder arbetet med grön mobilitet genom sina satsningar inom bland annat kollektivtrafiken och stadsplanering. Nu gäller det att våga stå kvar vid sina beslut och fortsätta utveckla stadens offensiva miljöengagemang.

Rickard Nordin, Riksdagsledamot och ordförande i Centerpartiet Göteborg

Bo Ramberg, VD FordonsGas Sverige AB

Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige

Henrik Thunman, Professor Energi och miljö Chalmers tekniska högskola.

FordonsGas Sverige AB bildades 1998 och ägs sedan 1 december 2014 av Air Liquide. Vi driver och bygger ut gastankstationer i Sverige. För närvarande driver vi över 40 gastankstationer som ligger framförallt i Västsverige. Vi förser även tre bussdepåer med gas inom kollektivtrafiken samt har två tankställen för BiGreen - flytande fordonsgas. Vi verkar för att fler fordonsägare ska välja gasdrivna fordon.