Nordens välfärdscenter

Inbjudan till frukostseminarium: God kvalitet i äldreomsorgen - vad är egentligen det?

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 12:10 CET

Alla önskar en god kvalitet i äldreomsorgen - men vad är det egentligen? Och hur kan det mätas? Välkommen till en debatt som tar utgångspunkt i Nordens Välfärdscenters översyn av nordiskt kvalitetsarbete.

En viktig fråga är vilka som ska tillfrågas om kvaliteten, personal, anhöriga eller brukaren? Och hur kan mätandet bidra till att utveckla omsorgen med tanke på att andelen äldre ökar i Norden?

I samband med debatten presenterar Ann-Kristin Granberg och Niklas Bjurström från Socialstyrelsen rapporten "Når fortiden er længere end fremtiden". Debatten har fokus på svenska förhållanden, där en nordisk överblick ges i samband med presentationen.

Övriga medverkande:

Susanne Öhrling - Sakkunnig äldreomsorg, PRO

Dennis Wedin (Moderaterna) - Stockholms stads kommunfullmäktige, ledamot äldrenämnden, Generalsekreterare Moderaternas ungdomsförbund

Vita Kiluk - Enhetschef Stureby sjukhem, forskningssjukhem i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms stad

Anna-Lena Sörenson - (Socialdemokraterna) vice ordförande i Socialutskottet

Susanne Rolfner Suvanto - Regeringens särskilda utredare med uppdrag att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Moderator: Louise Hertzberg

Tid och plats: Onsdagen 27 januari, kl.9:00-10:30 (frukostsmörgås serveras från 8:30)
Kulturhuset, lokal: Foajé 3

Arrangör: Norden i Fokus och Nordens Välfärdscenter

TILL ANMÄLAN:

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.