AMF

​ God långsiktig avkastning

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 09:12 CEST

AMFs totalavkastning uppgick till 4,1 (5,6) procent under första halvåret 2015. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,4 procent och för de senast tio åren har varit 7,2 procent, mätt på rullande 12 månader. Solvensen är fortsatt högst i branschen bland jämförbara bolag, 215 (210) procent, vilket visar på AMFs stabilitet.

– Under första halvåret redovisar AMF en premieinkomst på 14 miljarder vilket är den högsta någonsin. Det är en ökning på 13 procent jämfört med föregående år. Det är främst premier från kunder som tidigare har varit hos ett bolag som inte längre har möjlighet att erbjuda kollektivavtalad försäkring. Tack vare vår stora kundgrupp får vi stordriftsfördelar och kan därmed hålla låga avgifter, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

– Räntorna ligger kvar på historiskt låga nivåer, trots en viss uppgång under andra kvartalet. På längre sikt innebär det utmaningar för pensionsbranschen. Det är viktigare än någonsin att hitta investeringar som ökar möjligheterna till god avkastning framöver, säger Peder Hasslev, kapitalförvaltningschef AMF.

Premieinkomsten uppgick till 14,0 (12,4) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 2,2 (2,2) miljarder kronor.

Nyckeltal Jan-juni 2015 Jan-juni 2014
Totalavkastning (%) 4,1 5,6
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%)* 8,4 8,5
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%)* 7,2 7,5
Premieinkomst (Mkr)* ** 14 008 12 395
Solvensgrad (%)* *** 215 210
* Per den 30 juni 2015 respektive 30 juni 2014.
** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 2,2 (2,2) miljarder kronor.
*** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.

Samtliga siffror är preliminära fram till styrelsebeslut den 27 augusti, 2015 och fullständig delårsrapport publiceras i anslutning till det.

För frågor, kontakta: Lena Calderon, Information AMF, 072-563 84 37, lena.calderon@amf.se

Emelie Ericson, Information AMF, 070-208 24 32, emelie.ericson@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 550 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.