Trelleborg AB

God resultatutveckling och förbättrad rörelsemarginal

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 13:42 CEST

Trelleborgkoncernen visar för årets första nio månader en fortsatt
god resultat-utveckling. Resultat efter finansiella poster, exkl.
jämförelsestörande poster, ökade med 10 procent till 727 MSEK (663).
Koncernen redovisar även förbättrad rörelsemarginal samt bra
operativt kassaflöde.

Under tredje kvartalet genomfördes förvärvet av engelska Smiths
Groups verksamhet inom polymerbaserade precisionstätningar, ett
strategiskt förvärv som ger en god plattform för framtida tillväxt.
Trelleborg Sealing Solutions utgör nu ett nytt affärsområde inom
Trelleborg, med ca 6000 anställda och ca 5,5 miljarder SEK i
omsättning.

* Nettoomsättningen uppgick till 3 978 msek (4 186) under tredje
kvartalet och under perioden januari till september till 12 609
msek (13 516). För jämförbara enheter/valutakurser ökade periodens
nettoomsättning med 1,4 procent jämfört med samma period 2002.
* Resultatet efter skatt ökade under kvartalet till 165 msek (54),
och för perioden till 482 msek (308).
* Vinst per aktie ökade under kvartalet till 1:95 sek (0:60), och
under perioden till 5:75 sek (3:55).
* Resultat efter finansiella poster ökade under kvartalet till 251
msek (89), och under perioden till 751 msek (461).
* Perioden januari - september, exklusive jämförelsestörande poster:

o Rörelseresultat 800 msek (759)
o Resultat efter finansiella poster 727 msek (663)
o Resultat efter skatt 458 msek (454)
o Vinst per aktie 5:50 sek (5:25)

* Nytt lån på 540 meur (4 800 msek) med 5 års löptid upptogs efter
kvartalets utgång. Lånet ersätter kortfristiga lån upptagna för att
finansiera förvärvet av Polymer Sealing Solutions.

Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

http://hugin.info/1236/R/921187/124226.pdf