Näringsdepartementet

God sed vid lönebildning - Utvärdering av Medlingsinstitutet

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 15:15 CEST


Betänkandet "God sed vid lönebildning - Utvärdering av Medlingsinstitutet" (SOU 2006:32) överlämnades idag.

Medlingsinstitutet bildades år 2000 med uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning och att medla i arbetstvister. Medlingsinstitutet är även statistikansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Utvärderingen avser Medlingsinstitutets verksamhet under åren 2000-2004.

En sammanfattning av utredningen finns i betänkandet s. 9-11.Kontakt:
Linda Stromberg
Utredningssekreterare
08-405 24 15
0708-35 21 90
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
God sed vid lönebildning - Utvärdering av Medlingsinstitutet SOU 2006:32 (http://www.regeringen.se/sb/d/6308/a/61422)-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Statens Offentliga Utredningar (http://www.sou.gov.se)