Västra Götalandsregionen

God telefontillgänglighet vid Vårdcentralerna Skene och Ulrica samt vid vårdcentralerna i Borås-Bollebygd

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 11:42 CET

Den senaste mätningen av telefontillgängligheten under oktober månad visar goda resultat för vårdcentralerna Skene och Ulrica i Ulricehamn samt vid vårdcentralerna i Borås-Bollebygd. Resultaten bygger på mätningar av antal påringningar och andel besvarade påringningar till vårdcentralerna.

Vårdcentralen Skene har förbättrat sina siffror betydligt från förra mätningen som gjordes under vecka 24 och besvarade under oktober månad 99 % av påringningarna.

- Vi har arbetat medvetet med ett antal insatser för att förbättra vår telefontillgänglighet. Vi har för det första sett till att komma upp i den bemanning som vi behöver för att ligga i balans med våra behov. Fler sjuksköterskor svarar nu i telefonen, några av distriktssköterskorna har även hjälpt till och dessutom har vi fått extra resurser till ytterligare en halvtidstjänst. Utöver detta har vi arbetat aktivt med våra tekniska förutsättningar och skapat fler arbetsstationer där vi kan arbeta med Tele Q, säger Anna-Karin Reinholdsson, avdelningsföreståndare på Vårdcentralen Skene.

Även vårdcentralen Ulrica i Ulricehamn och vårdcentralerna i Borås–Bollebygd uppvisar goda siffror i mätningen. Samtliga vårdcentraler i Borås-Bollebygd har ett sammanlagt medelvärde för besvarade påringningar på 95%.

- Det är glädjande att våra insatser för att förbättra telefontillgängligheten gett resultat. Vi arbetar kontinuerligt med tillgänglighetsfrågorna och därmed även vår del i uppfyllelsen av vårdgarantin, säger Kerstin von Sydow, områdesdirektör.

Resultaten av mätningarna under oktober för respektive vårdcentral som är ansluten till Tele Q-systemet finns tillgängliga i sin helhet på hemsidan http://www.vgregion.se/sodraalvsborg.

Fotnot: Mätningen omfattar de vårdcentraler som är anslutna till Tele Q-systemet. TeleQ är telefonsvararsystemet som innebär att patienterna i stället för att vänta i telefonkö lämnar sitt telefonnummer och blir uppringda en stund senare. Med telefonkön slipper patienten sitta och vänta med telefonluren i handen. När patienten ringer blir han/hon uppmanad att knappa in sitt telefonnummer. Har man ingen knapptelefon kan man tala in sitt telefonnummer. Det går också bra att tala in när man är anträffbar. Patientens uppgifter visas för personalen på en datorskärm och man ringer upp patienterna i tur och ordning.

Kontaktperson: Skene, Ulrica - Gun Carlsson, vårdutvecklare 0320-77 93 43
Skene - Anna-Karin Reinholdsson, avdelningsföreståndare Skene Vårdcentral 0320 - 77 92 52 Borås-Bollebygd - Gunnel Christensson, vårdutvecklare 033-616 23 91