Sveriges Kommuner och Landsting

God tillgänglighet till vården trots massvaccineringen

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 16:25 CET

92 procent av patienter som kontaktar vårdcentralen får träffa en allmänläkare inom sju dagar. Det visar den senaste mätningen av tillgängligheten i primärvården.

– Detta är mycket glädjande, säger Göran Stiernstedt, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting. Vi vet att landstingen har en oerhörd press för att klara den massvaccination som inleddes under senhösten. Sjukvårdspersonal och administratörer gör ett fantastiskt arbete, både för att få logistiken att fungera när det gäller vaccinationerna men också för att kunna vara flexibla och klara den "vanliga" vården.

Väntetiden till ett läkarbesök i primärvården är på ungefär samma nivå som i vårens mätning, detta trots en ökad belastning på primärvården kring vaccinering av den nya influensan.

Riksgenomsnittet visar att 92 procent av patienterna som behövde träffa en allmänläkare fick detta inom sju dagar. Våren 2009 var riksgenomsnittet 91 procent. 13 landsting ligger över 90 procent och listan toppas av Halland med 98 procent, Blekinge, Värmland och Västra Götaland med 94 procent.

Telefontillgängligheten vid landets vårdcentraler är på samma nivå som vid förra mätningen. Andelen besvarade samtal är 88 procent för hela landet. Tolv landsting ligger över 90 procent och listan toppas av Kalmar och Kronoberg med 97 procent samt Dalarna med 96 procent.

Fakta

Svarsfrekvensen är lägre än tidigare mätning, totalt har 944 av 1098 vårdcentraler rapporterat in uppgifter om läkarbesök och 697 vårdcentraler om telefontillgänglighet. Under året har det i landstingen tillkommit en mängd nya vårdcentraler (en hel del har försvunnit eller slagits samman) med anledning av den nya vårdvalsmodellen.

Den lägre svarsfrekvensen beror bland annat på att Landstinget i Uppsala län beslutat att inte delta i höstens mätning, eftersom deras data inte är säkrade. Totalt rapporterades 198 522 patientbesök som omfattas av vårdgarantin för höstens mätningar under två veckor.

Telefontillgängligheten går endast att mäta när landstingen har datoriserade telefonisystem. Stockholms läns landsting gör egna mätningar för telefontillgänglighet som publiceras på www.vardguiden.se.

> Läs mer om arbetet med tillgänglighet i vården

> Läs mer på om väntetider i vården på www.vantetider.se

För mer information: Berlith Persson, samordnare på avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 78 82, mobil: 070-392 78 82, e-post: berlith.persson@skl.se
Ulf Gripkow, handläggare på avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 77 75, mobil: 070-372 77 55, e-post: ulf.gripkow@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01