SAS

God tillväxt och förbättrat resultat under första halvåret 2007

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 08:43 CEST

Nyckeltal från SAS koncernens halvårsrapport idag:

• Resultat före engångsposter uppgick för perioden till 369 ( 588) MSEK, en förbättring med 957 MSEK.
• Koncernen transporterade 20,1 miljoner passagerare under perioden vilket är fler än tidigare och 5,8% fler än föregående år.
• Koncernens totala omsättning ökade med 3,4% till 30 133 MSEK.

Mats Jansson, VD och koncernchef kommenterar:

Halvåret präglades av en fortsatt god konjunktur i vår hemmamarknad vilket bidragit till att marknaden för flygresor växer. Passagerar- och yieldutvecklingen har därför varit fortsatt positiv. I kombination med god kostnads- och kapacitetskontroll har detta bidragit till resultatförbättringen i första halvåret på cirka 1 miljard SEK.

Under juni lanserade vi vår strategiplan 2011. Utgångspunkten är att minska koncernens komplexitet för kundernas skull och nyckelbegreppen är kulturell Turnaround, fokusering, koncentration, harmonisering och ökad konkurrenskraft. Målsättningen är att skapa förutsättningar för lönsam tillväxt och att nå en resultatnivå som möter våra investeringsbehov samt aktieägarnas krav.

De strejker som har drabbat SAS kunder och aktieägare beklagar jag djupt. En viktig del av vår strategi är därför att genomföra en kulturell Turnaround och hitta en ny samarbetsmodell med facket.

För närvarande finns inga tydliga tecken på en avmattning i konjunkturen eller på flygmarknaden men osäkerhet kvarstår dock om styrkan i tillväxten, konkurrenssituationen framöver samt utvecklingen av flygbränslepriserna.Se delårsrapporten på www.sasgroup.net för ytterligare detaljerad information.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS