Unionen

Goda ekonomiska utsikter öppnar för tillväxt i plånboken

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 11:00 CET

Svensk ekonomi befinner sig i en stark återhämtningsfas och BNP kommer att växa med 4,1 procent 2011 och med 2,9 procent nästa år

Svensk ekonomi växer snabbt. Exporten har utvecklats gynnsamt samtidigt som hushållens konsumtion har varit en stark tillväxtmotor. Nu tar investeringarna fart, men en starkare krona kommer att dämpa exporttillväxten något framöver. Hög efterfrågan förbättrar lönsamheten och allt fler företag rapporterar förbättrade möjligheter att höja sina priser.

Läget på arbetsmarknaden är nu gynnsamt och arbetslösheten kommer att pressas tillbaka ytterligare, om än inte tillräckligt. En växande matchningsproblematik väntar på arbetsmarknaden. I flertalet av de branscher där Unionen har medlemmar är tongångarna positiva.

Det visar Unionens ekonomiska prognos för 2011-2012 som presenterades på måndagen.

- Den höga tillväxten förra året var delvis en rekyl från ett mycket svagt 2009. Nu ser vi att svensk ekonomi fortsätter att stärkas och är på väg in i en mer mogen konjunkturfas. På kort sikt finns det få inhemska risker som skulle kunna hålla tillbaka den här utvecklingen, men de statsfinansiella problemen i delar av Europa, en fortsatt svag bostadsmarknad i USA och ett ökat globalt inflationstryck utgör möjliga hot som inte kan förbises, säger Unionen chefsekonom Daniel Lind.

Unionen presenterade på måndagen också det samlade resultatet av de enkäter med medlemmar och förtroendevalda och de avtalskonferenser över hela landet som genomförts inför årets avtalsrörelse.

De resultat Unionens medlemmar främst vill uppnå i de nya avtalen är:

  • Tillväxt också i plånboken – reallöneökningar
  • Ökad trygghet i jobbet genom möjlighet till kompetensutveckling
  • Balans i tid - mellan arbete och privatliv

- Det är mycket positivt att kurvorna nu pekar i rätt riktning för svenskt näringsliv. Det skapar ökat utrymme för höjda löner och lägre arbetslöshet för Unionens medlemmar, som har arbetat ihop de goda vinstmarginalerna, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg.

Läs hela Unionens ekonomiska prognos på www.unionen.se

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare Maria Mirsch Mobil: 070-668 90 42, maria.mirsch@unionen.se

Unionen - vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet