Katrineholms kommun

Goda exempel förbättrar vården i Katrineholms kommun

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 15:24 CET

Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun arbetar ständigt för att göra kommunens vård och omsorg ännu bättre. Nu tar medarbetarna tillvara på varandras erfarenheter genom seminarier där goda exempel presenteras.

– Det pågår många förbättringsarbeten för att göra vården och omsorgen i kommunen ännu bättre. Seminariedagen ska inspirera medarbetarna och ge dem möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor som inte träffas så ofta, säger Anna Forsberg, samordnare för arbetet med salutogent förhållningssätt.

Seminariedagen är en följd av ett hälsofrämjande projekt som kommunen drivit under flera år där vård- och omsorgsförvaltningen arbetat utifrån ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att man utgår från varje individs förutsättningar och man skapar möjligheter både i stort och smått. Det salutogena förhållningssättet utgår från det goda och skapar en känsla av sammanhang genom begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

De förbättringsarbeten som presenteras under dagen handlar om hur verksamheterna arrangerat sociala aktiviteter för brukarna, förbättrat arbetssätt och struktur på arbetet, anpassat vården till individens behov och nutrition. Arbetet med nutrition handlar om matens betydelse för brukarna, hur måltiderna fördelas över dygnet, hur undernäring undviks och att få glädje under måltiderna. I samband med seminarierna visas ytterligare goda exempel i en utställning.

Under dagen föreläser Egon Rommedahl, legitimerad psykoterapeut och, teolog om etik och bemötande. Evenemanget riktar sig till medarbetare inom vård och omsorgsförvaltningen.

Tid: 30 nov klockan 8-12 samt klockan 13-17
Plats: Konferenscentret Safiren

För övriga upplysningar hänvisas till:
Anna Forsberg, samordnare för arbetet med Salutogent förhållningssätt 070-2775948

Program:
Förmiddag klockan 8-12
8.00 - 8.15 Inledning i Safiren, alla hälsas välkomna
8.15 - 9.15 Etik och bemötande, föredrag av Egon Rommedahl, Safiren
9.15 - 9.45 Fika
9.45 - 10.30 Seminarier med goda exempel
10.45 - 11.30 Seminarier med goda exempel
11.45 - 12.00 Avslut i Safiren

Eftermiddag klockan 13-17
13.00 - 13.15 Inledning i Safiren, alla hälsas välkomna
13.15 - 14.15 Etik och bemötande, föredrag av Egon Rommedahl, Safiren
14.15 - 14.45 Fika
14.45 - 15.30 Seminarier med goda exempel
15.45 - 16.30 Seminarier med goda exempel
16.30 - 17.00 Avslut i Safiren

Katrineholm - Mitt i Sveriges Lustgård

Det började med järnvägen 1862. Västra och södra stambanorna möttes och Katrineholm blev en järnvägsknut. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det gamla framgångsreceptet utvecklas och framtidstron växer. Det är attraktivt att bo och verka i Katrineholm och det märks. De senaste åren har både befolkningen våra företag vuxit. Idag är vi ungefär 32 400 invånare.

Katrineholm - En plats där du får lust att leva, bo och verka.