Fortum Sverige AB

Goda prognoser för felavhjälpningen

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 14:16 CET

Fortum har fortsatt full styrka ute för felavhjälpning och arbetet fortskrider bra. Bland annat används tre helikoptrar (två i Gävleborg och en i Värmland) för besiktning av ledningarna, något som betydligt underlättar möjligheten att lokalisera fel.

Med nuvarande väderprognos bedöms merparten av kunderna i Dalarna, Värmland, Örebro, Västra Götaland och Halland få strömmen tillbaka under dagen. I Gävleborg kommer merparten av Fortums kunder att ha tillbaka strömmen under kvällen.

Kl 14.00 var följande antal kunder utan ström.

Dalarna 1
Gävleborg 3351
Halland 14
Värmland 309
Örebro 2
Västra Götaland 11


Ledningar som hänger ned eller ligger på marken ska betraktas som spänningsförande och får absolut inte vidröras. Vi är tacksamma om sådana iakttagelser eller information om träd på ledningar meddelas till vår felanmälan, tfn 020-44 11 00.

Fortum kommer att sända ut längre lägesrapporter 16.30. Däremellan kortare statusrapporter vid behov direkt till lokal media i berörda områden (s.k. OJJE-meddelande). För aktuellt driftläge hänvisar vi också till vår driftwebb http://edw.fortum.se.

För pressinformation kontakta:
Mikael Lindberg, Kommunikatör Fortum Distribution i Sverige, tel: 070-344 59 32
Alexandra Hempel, Kommunikatör Fortum Power and Heat Sverige, tel: 070-344 57 35

Om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer el och värme, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Fortum är noterat på Helsingforsbörsen. Medelantalet anställda är cirka
9 000.