FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd

Goda Testamentet och Avtal24 i gott samarbete

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 10:03 CET

Svenska folket skänkte 981 Mkr till 62 organisationer via testamenten 2014. En av fem som får hjälp av ideella organisationer får det tack vare testamentsgåvor. Ändå är det få svenskar som känner till möjligheten att skänka en gåva till en eller flera organisationer i sitt testamente. Bara ca 7 procent vet om att man kan göra det. Och bara en femtedel av alla svenskar över 30 år, har skrivit testamente. Det visar en marknadsundersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av Goda Testamentet. Man kan jämföra siffran med att en miljon svenskar är med i donationsregistret. Vi skänker alltså gärna våra organ, men känner inte i samma utsträckning till möjligheten att dela vår materiella kvarlåtenskap.

– Det är samma princip – skänk omtanken nu, och gåvan sen. Vi vill inspirera fler svenskar att ägodela sina tillgångar för en god sak, när man inte längre behöver dem, säger Martina Hallin, projektledare för Goda Testamentet.

DET ÄR ENKLARE ÄN DU TROR

– Att upprätta ett testamente behöver varken vara krångligt eller dyrt. Där är vi helt överens med avtal24, och därför känns det helt rätt att samarbeta.

På godatestamentet.se finns en kostnadsfri mall som den som vill kan använda. Vill man vara helt säker på att det blir hundra procent juridiskt korrekt använder man istället avtal24:s webbverktyg, och vill man ha specifik hjälp använder man deras tjänst med personlig rådgivning via telefon. Oavsett vilken man väljer, får man 20 procents rabatt om man kommer från Goda Testamentet, och om man ger en eller flera gåvor till en eller flera organisationer, får man ett presentkort på ett gratis testamente att ge bort (värde 1 495 kr). 

– Goda Testamentet är ett fantastiskt initiativ som avdramatiserar frågan om testamentsskrivning och sprider kunskap och inspiration till allmänheten. Kampanjen går hand i hand med vår mission; att göra juridiken mer tillgänglig och föra fram budskapet att det inte behöver vara svårt, säger Magnus Stein, VD avtal24.

HUR MYCKET SKA MAN SKÄNKA

– Skänk en procent! brukar Martina Hallin uppmana människor. Det gör ingen kännbar skillnad för dina övriga arvingar, men om hela svenska folket skänkte en procent av sin kvarlåtenskap till ett gott ändamål, skulle det göra stor skillnad för många organisationer*.

*ungefär 220 Mkr per år faktiskt

KONTAKT

FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Skeppsbron 28, 111 30 Stockholm

E-post: info@frii.se Telefon: 08-677 30 90

Projektledare och kontaktperson Goda Testamentet:

Martina Hallin

E-post: martina@frii.se

Telefon: 0708- 68 03 43

www.godatestamentet.se

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - är en branschorganisation som arbetar för tryggt givande. Bland FRIIs medlemmar finns Sveriges största och ledande ideella organisationer, såsom Unicef, Cancerfonden, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, SOS Barnbyar, Hjärt-Lungfonden, Röda Korset, Världsnaturfonden WWF, Barncancerfonden och Plan men också ett stort antal mindre insamlingsorganisationer.

FRII verkar för att stärka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren för insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

FRII är en branschorganisation som verkar för goda förutsättningar och ökat förtroende för insamling till goda ändamål. Det gör vi genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd till våra medlemmar.