Järfälla kommun

Goda utsikter i Järfälla med nytt bostadsförsörjningsprogram

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 10:04 CET

Järfälla kommun har utarbetat ett bostadsförsörjningsprogram för perioden 2016-2019, med utblick mot 2030. Järfälla planeras växa med 48 000 invånare och 18 500 bostäder ska byggas fram till 2030.

Bostadsförsörjningsprogrammet är en del av Järfällas tillväxt- och utvecklingsstrategi. Det ger en bild av befolkningsutveckling, bostadsbehov och hur kommunen ska planera och styra byggandet av bostäder på lång sikt. Programmet omfattar Järfällas alla stads- och kommundelar; Barkarby inklusive Barkarbystaden, Jakobsberg, Kallhäll, Stäket, Skälby, Veddesta och Viksjö.

– Programmet blir ett mycket viktigt verktyg i Järfällas fortsatta tillväxt och utveckling. Det ska tydligt ange riktning och mål för hur vi ska planera och styra bostadsfrågan i kommunens olika delar, säger Claes Thunblad, (S), kommunstyrelsens ordförande.

I programmet planeras för 118 000 invånare i Järfälla 2030. Det är en ökning med 48 000 invånare, eller 68 procent, jämfört med idag. 18 500 bostäder ska byggas.

– Järfälla växer kraftigt fram till 2030. Målet är att vi ska tillgodose många gruppers behov av bostäder och skapa goda och hållbara boendemiljöer, säger Aphram Melki, (C), ledamot i kommunstyrelsen

Det innebär stora utmaningar men också möjligheter att bygga så många bostäder.

– Vi ska bidra till regionens utveckling. Det är viktigt att vi växer på rätt sätt och med hållbarhet i hela Järfälla kommun. Bostadsförsörjningsprogrammet blir en bra grund att stå på för att lyckas i detta arbete, säger Mikael Jämtsved, (MP) 1.e v ordf. kommunstyrelsen.

Förslaget till Bostadsförsörjningsprogrammet antogs av kommunstyrelsen i Järfälla den 14 december och ska nu gå ut på remiss inför antagande i kommunfullmäktige under våren 2016.

För mer information

Claes Thunblad, (S), kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Mikael Jämtsved, (MP), 1:e v ordf. kommunstyrelsen, mikael.jamtsved@jarfalla.se, 070-002 33 95

Aphram Melki, (C), ledamot kommunstyrelsen, aphram.melki@jarfalla.se, 070-002 34 16

Christina Rapp Lundahl, kommundirektör, christina.rapp.lundahl@jarfalla.se, 08-580 282 86

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 71 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se