Karo Bio AB

GODKÄNNANDE FÖR BIOTILLGÄNGLIGHETSSTUDIE MED FÖRBÄTTRAD FARMACEUTISK BEREDNING AV KB2115

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 09:25 CEST

Karo Bio har gjort en ny och förbättrad läkemedelsberedning i sitt kliniska utvecklingsprojekt med KB2115 för behandling av svår dyslipidemi. Ett godkännande från Läkemedelsverket har nu erhållits för genomförande av en 14 dagars studie på friska frivilliga försökspersoner med KB2115. Den nya beredningen är framtagen för den fortsatta utvecklingen av KB2115 i fas II.

I en tidigare klinisk studie har Karo Bio visat att KB2115 signifikant sänker det skadliga kolesterolet LDL med upp till 40 % under en 14 dagars period. Studien visade också att substansen uppvisade en säkerhetsprofil som är tillfredställande för vidare utveckling. I den tidiga explorativa fasen i djurstudier samt i den första kliniska studien på friska frivilliga har substansen givits i form av en lösning. Den nya beredningen lämpar sig väl för dosering en gång per dag hos patienter i den vidare kliniska utvecklingen av KB2115. Den studie som Karo Bio nu inleder under våren genomförs för att fastställa de farmakokinetiska egenskaperna inför det fas II program på patienter som är planerat för hösten 2006.

KARO BIO AB

För ytterligare information, kontakta
Per Olof Wallström, verkställande direktör
Telefon: 08-608 60 20; 070 942 95 20

Fakta om Karo Bio
Karo Bio är ett innovativt företag inom området läkemedelsupptäckt och läkemedelsutveckling som specialiserat sig på nukleära receptorer för utveckling av nya läkemedel med fokus på metabola sjukdomar. Sedan 1998 är Karo Bio noterat på Stockholmsbörsen (KARO).
Företaget har utvecklats från att vara ett företag inriktat på de tidigare stadierna i läkemedelsframtagning genom att skaffa prekliniska resurser och kompetens för utveckling av läkemedel för behandling av metabola sjukdomar. Karo Bio har en stark projektportfölj som framför allt är inriktad på sjukdomar som diabetes, fetma, åderförkalkning och höga blodfetter.
Karo Bio har dessutom två strategiska samarbeten med internationella läkemedelsbolag för utveckling av innovativa behandlingsmetoder för folksjukdomar.
Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.waymaker.se