Trollhättans stad

Godkänt för insats i samband med Kronandådet

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 16:36 CET

Trollhättan 2016-06-21

22 oktober gick en maskerad gärningsman till attack mot flera personer på Kronan i Trollhättan. Fyra personer, inklusive gärningsmannen, avled i en händelse som saknar motstycke i Sverige.

Nu släpper Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) sin utvärdering av Trollhättans Stads insats i samband med den tragiska händelsen. En utvärdering som visar att stadens hantering var relevant och god samt att omfattande åtgärder vidtagits i krisarbetet.

- Jag är väldigt stolt över hur vår organisation agerat i denna djupt tragiska händelse. Både i det akuta skedet och i efterarbetet är det otroligt många som gjort ett jobb utöver det vanliga. Utvärderingen visar också på viktiga insikter och lärdomar som kan stärka vår krishanteringsförmåga ytterligare, kommenterar stadsdirektör Annika Wennerblom.

MSB har djupintervjuat 40-talet personer och dessutom studerat minnesanteckningar, dagböcker, befintliga styrdokument och planer. Trollhättans Stads insats har sedan bedömts utifrån frågeställningarna;

  • Var hanteringen erforderlig?
  • Hade staden förmåga att hantera situationen?

Utvärderingen är indelad i åtta områden:

  • Larmning och inrymning
  • Ledning och organisation
  • Psykosocialt omhändertagande
  • Förebyggande av psykisk ohälsa hos eleverna
  • Förebyggande av psykisk ohälsa hos personalen
  • Återställande av verksamhet
  • Ombyggnationen
  • Information till allmänheten och till media

- Den samlade bedömningen i utvärderingen är att Trollhättans Stad vidtagit relevanta och omfattande åtgärder i enlighet med lagstadgade krav och att personalen gjort insatser utöver vad som förväntas. Men utvärderingen pekar också på förbättringsmöjligheter. Det här är en unik händelse som kommer att prägla många av oss under lång tid framöver, konstaterar stadsdirektör Annika Wennerblom.

Vid ytterligare frågor kontakta Annika Wennerblom, stadsdirektör Trollhättan, 070-522 42 54.

MSB: Ingrid Tengberg, projektledare/utvärderare, 073-026 10 77 eller Marie Lundqvist, utvärderare, 070-218 36 99.

Hela utvärderingen finnswww.trollhattan.se/press