Göteborgs universitet

Godkänt för journalistutbildningen vid Göteborgs universitet

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 16:42 CET

Göteborgs universitet är tillsammans med Mittuniversitetet bäst på att förena praktiska och teoretiska inslag i journalistutbildningen. Göteborgs universitet är också bäst på att följa upp tidigare studenter och är i stort sett det enda lärosäte som regelbundet samlar in och granskar uppgifter om tidigare studenters karriärer. Det skriver Högskoleverket i en ny utvärdering av landets journalistutbildningar.

HSV:S utvärdering är en uppföljning av en studie som gjordes för sju år sedan. Journalistutbildningen ges i Göteborg, Kalmar, Lund, Stockholm och Umeå samt vid Mittuniversitetet och Södertörns högskola. Den nya utvärderingen visar att landets journalistutbildningar generellt håller god kvalitet jämfört med liknande utbildningar i Europa och USA. Samtidigt konstaterar HSV att det finns svårigheter med att kombinera teori och praktik i undervisningen. Bäst på att förena teori och praktik är Göteborgs universitet och Mitthögskolan. Högskolan i Kalmar som tidigare har fått kritik har samtidigt höjt kvaliteten betydligt och där har utbildningen idag en tydligare förankring i den egna forskningen.

Samtidigt är HSV:s bedömargrupp kritisk till att alltför få lärosäten följer upp och analyserar vad som händer med studenterna när de har lämnat utbildningen. Idag är Göteborgs universitet i stort sett enda lärosätet med en kontinuerlig uppföljning och analys av arbetsmarknaden för journalister. Till sist drabbas journalistutbildningen vid Umeå universitet av svidande kritik och HSV ifrågasätter där rätten att examinera journalister. Bland annat saknas det disputerade lärare bland de fast anställda och lärarna har alltför dåliga möjligheter till kompetensutveckling.

Läs mer i rapporten från HSV (pdf)
http://hsv.se/download/18.44aba2dc11030072f75800055700/0704R.pdf

AV Henrik Axlid
031-786 20 21, 0734-04 20 21