Naturskyddsföreningen

Godkänt för torsk - underkänt för lax, strömming och skarpsill

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 09:21 CEST

Det är glädjande att torsken återhämtar sig snabbare än man tidigare trott i Östersjön och att EU:s fiskeministrar fortsätter att lyssna på forskarna när man nu beslutar om torskkvoterna för 2011. När det gäller sillen och skarpsillen blev emellertid fiskekvoten en besvikelse. Sverige gick tillsammans med alla övriga medlemsländer emot kommissionen förslag att minska uttaget av skarpsill, trots att regeringen innan mötet tydligt utryckt sitt stöd för förslaget.

– Att kvoterna för både skarpsill och strömming för Östersjön nu sätts över forskarnas rekommenderade uttag är oacceptabelt, inte minst om man ser till hela Östersjöns ekosystem . Många andra arter, inte minst torsk, är beroende av sill och skarpsill för sin överlevnad och vill vi ha fler torskar så måste det finnas mat till dem, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare i en kommentar till beslutet.

Varje år förhandlar och fastställer EU:s fiskeministrar kvoter för torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta i Östersjön. Naturskyddsföreningen har länge följt utvecklingen av fiskepolitiken och tycker att det är positivt med den uttalade viljan hos den nya kommissionären för fiske- och havsfrågor Maria Damanaki, att basera besluten om fiskekvoterna på forskarnas rekommendationer. Tyvärr räckte inte den ambition hela vägen och kommissionären uttryckte också en "stor besvikelse" över medlemsländernas skarpsillskompromiss under presskonferensen efter förhandlingarna.

EU:s fiskeministrar valde att följa kommissionens förslag att enbart marginellt minska laxkvoterna i Östersjön, istället för att minska dem med hälften som Internationella Havsforskningsrådet, ICES, föreslagit.

– När nu inte EU:s kvoter räcker till för att värna hotade svenska laxstammar är det ännu viktigare att Sverige tar sitt ansvar. Fisket måste koncentreras till de floder där det kan bedrivas på ett uthålligt sätt på de laxbestånd som är starka, samtidigt som fri lejd till älvarnas lekplatser måste ordnas för svaga bestånd , säger Ellen Bruno, marin handläggare på Naturskyddsföreningen.

– Vi vill att man inom EU nu också fortsätter ett aktivt arbete med att ta fram långsiktiga förvaltningsplaner för lax, sill och skarpsill och att detta tillsammans med en fortsatt forskning ger ett faktabaserat underlag som politikerna kan fatta besluten utifrån så att kohandeln om fisken i Östersjön upphör, säger Svante Axelsson.

För frågor:Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85,
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se
Ellen Bruno, marin handläggare, Naturskyddsföreningen, 076-786 95 12,

ellen.bruno@naturskyddsforeningen.se

Eva-Lena Neiman, tf presschef, Naturskyddsföreningen , 070-794 04 07
eva-lena.neman@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00