Granskningsnämnden för radio och TV

Godmorgon, världen! fällt för partiskhet

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 11:25 CEST

SB 744/05

Inslaget handlade om handel med vatten och inleddes med att reportern bl.a. sa: ”Men vatten är en fråga om politik och makt och har mer och mer blivit en handelsvara:” En historiker, en vänsterpartistisk kommunpolitiker och en docent i vattenhushållning vid Kungliga Tekniska Högskolan uttalade sig.

Granskningsnämnden konstaterade att det i inslaget endast framfördes åsikter som gav uttryck för uppfattningen att vattenförsörjning ska drivas i offentlig regi. Reporterns uttalanden balanserade inte denna uppfattning. Nämnden ansåg att reporterns okritiska förhållningssätt tillsammans med urvalet av medverkande medförde att ämnet behandlades ensidigt och att inslaget därför stred mot kravet på opartiskhet i sändningstillståndet.

Granskningsnämnden förelade Sveriges Radio att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Beslutet var enhälligt.

----

Bakgrund:
Kravet på opartiskhet innebär bl.a. att kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas ensidigt på det sättet att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar ett program.

-----

Handläggare: Mattias Wande, telefon 08-606 79 77