Godsletaren Tracing

Gods som inte kommer fram?

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 15:13 CEST

Godsletaren Tracings verksamhet omfattar sökning av transporterat gods på avvägar.

Vidare utförs identifiering av dåligt märkt gods på terminaler och godsmottagningar, i normalfallet utan kostnad för det företag som anmäler sådant gods.

Slutligen erbjuds konsulttjänster inom "cargo loss prevention" och utbildning.

Godsletaren kommer nu att marknadsföra sig även mot transportköparna för att minska antalet sändningar/kollin som inte når sin adressat.

En helt nya hemsida med diskussionsforum och intressanta artiklar kommer att presenteras efter semestrarna.

Kontaktperson: Ingemar Nilson