Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Godshanteringen i svenska hamnar fortsätter att öka

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2003 09:00 CET

Under det andra kvartalet 2003 hanterades 40 miljoner ton gods i svenska
hamnar. Det är en ökning med 3 procent jämfört med motsvarande kvartal
året innan, visar en undersökning som SCB genomfört på uppdrag av
SIKA.
Den totala omsättningen av gods i utrikes trafik var 34 miljoner ton under det
andra kvartalet 2003. Det är en ökning med drygt 4 procent jämfört med samma
period året innan. Från utrikes ort lossades 19 miljoner ton, medan 15 miljoner ton
lastades ut. Petroleumprodukter inklusive råolja är det dominerande varuslaget i
utrikes sjöfart. Den lossade mängden petroleumprodukter uppgick till 6,3 miljoner
ton, en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period året innan.
Godskvantiteterna som lossats i hamnarna från inrikes ort uppgick till 2,7 miljoner
ton. Det är en minskning med 8 procent jämfört med året innan.
Göteborgs hamn hanterade den största mängden gods – 7,1 miljoner ton eller 18
procent av den totala godsmängden, därefter följer Brofjorden med 4,9 miljoner
ton och Trelleborg med 2,7 miljoner ton.
Under andra kvartalet 2003 reste 7,8 miljoner passagerare med fartyg till och från
Sverige. Antalet inresta passagerare i utrikes passagerartrafik var 3,9 miljoner. Av
dessa kom 50 procent från danska hamnar, 29 procent från finska hamnar och 10
procent från tyska hamnar.
Antalet passagerare till och från Gotland var 373 000, en ökning med 4 procent
jämfört med samma period året innan. 74 procent av passagerarna reste med linjen
Visby – Nynäshamn.
Uppgifterna är hämtade från SIKA:s statistiska meddelande Utrikes och inrikes
trafik med fartyg, andra kvartalet 2003 som finns tillgängligt på SIKA:s och
SCB:s webbplatser.
Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA
Niklas Kristiansson, telefon: 08-506 206 77, niklas.kristiansson@sika-institute.se,
www.sika-institute.se
Producent: Statistiska centralbyrån, SCB Margareta Södergren,
telefon: 019-17 63 02, margareta.sodergren@scb.se, www.scb.se
Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation
publiceras.