Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Godsomsättningen i hamnarna fortsätter öka

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 09:00 CEST

Under det fjärde kvartalet 2005 hanterades drygt 47 miljoner ton gods i svenska hamnar. Det är en ökning med 8 procent i jämförelse med motsvarande kvartal året innan, enligt en undersökning som SCB genomfört på uppdrag av SIKA.

Göteborgs hamn hanterade den största mängden gods, 9,6 miljoner ton, vilket motsvarar 20 procent av den totala godsmängden. Därefter följer Brofjorden med 5,4 miljoner ton gods och Trelleborg med 2,7 miljoner ton. Tabell över de 25 största hamnarna finns på sidan 2 i bifogade pdf-dokument.

Sjöfarten till och från utlandet svarade för 40 miljoner ton eller 85 procent av den totala godsomsättningen. Från utrikes ort lossades 22 miljoner ton, medan 18 miljoner ton lastades ut. Petroleumprodukter inklusive råolja är det dominerande varuslaget i utrikes sjöfart.

Godskvantiteterna som lossats i hamnarna från inrikes ort uppgick till 3,5 miljoner ton. Det är en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Passagerartrafiken till och från utlandet uppgick till 6,5 miljoner passagerare under fjärde kvartalet 2005. Av de inresta passagerarna kom 45 procent från danska hamnar, 35 procent från finska hamnar och 7 procent från tyska hamnar. Trafiken till och från Gotland uppgick till 0,2 miljoner passagerare

Uppgifterna är hämtade från rapporten Utrikes och inrikes trafik med fartyg, fjärde kvartalet 2005, som finns tillgänglig på SIKA:s och SCB:s webbplatser


Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Niklas Kristiansson, telefon: 08-506 206 77, niklas.kristiansson@sika-institute.se, www.sika-institute.se

Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Margareta Södergren, telefon:
019-17 63 02, margareta.sodergren@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.