Banverket

Godståg prioriteras på trånga spår

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 13:53 CET

Sedan i morse är två spår farbara genom Hallsberg. Samtidigt satsas stora resurser på att snöröja de godsbangårdar som är stängda, bland annat Hallsberg och Sävenäs utanför Göteborg. På detta sätt kommer nu hela järnvägssystemet successivt igång igen och Banverket prioriterar då att få fram godstrafiken som har fått stå tillbaka under de gångna dygnens extrema läge.

För att snöröjningsarbetet ska gå så fort som möjligt har personal förflyttats från södra Norrland till bland annat Hallsberg för att hjälpa till med arbetet där.

- Nu har situationen förbättrats och vi kan öppna bangårdar och hela banor, det vill säga att hela järnvägssystemet börjar fungera igen. Vi har mobiliserat alla tänkbara resurser för det. Vi har gjort stora insatser för resenärerna, och nu prioriterar vi även godstrafiken. Det är viktigt ur ett samhällsperspektiv, säger Tommy Jonsson, tillförordnad chef för Banverkets Leveransdivision.

Under dagarna med extremt vinterväder har Banverket i första hand prioriterat persontågen. Att godstågen fått stå tillbaka har drabbat näringslivet i form av uteblivna transporter. Endast högvärdigt gods som post och livsmedel har prioriterats.

I takt med att fler tåg kan trafikera järnvägarna kommer främst fler godståg att rulla. Därefter ökas antalet persontåg ytterligare. Den regionala persontrafiken fungerar i nuläget i begränsad omfattning på de allra flesta håll i landet. Förhoppningen är att tågtrafiken ska vara tillbaka i någorlunda normal omfattning i nästa vecka.

- Vädret rår vi inte över, men prognosen ser i dagsläget lovande ut, säger Tommy Jonsson.

Banverkets presstjänst
0774-410 910

Banverket är myndigheten som har det övergripande ansvaret för järnvägen. Vi lägger grunden för en säker, prisvärd och miljöanpassad järnvägstrafik, och utvecklar järnvägen med fokus på säkerhet och konkurrenskraft.