Sveriges Kommuner och Landsting

Gömda flyktingbarn - Förändringar dröjer om rätten till skolgång

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 13:31 CEST

Det kommer att dröja innan kommunerna blir skyldiga att erbjuda gömda flyktingbarn undervisning. Det beskedet har Sveriges Kommuner och Landsting fått från utrikesdepartementet.


Den exakta tidpunkten när det kommer att ske förändringar är inte klar ännu. Under tiden frågan utreds och tills beslut fattas om ändringar i regelverk och finansiering, gäller nuvarande lagstiftning. Den innebär att rätten till utbildning inte gäller barn som hålls gömda inför verkställighet av ett avvisningsbeslut.

Däremot finns det inget som hindrar en kommun att ta emot en elev som inte räknas som bosatt i Sverige. Kommunerna får då ingen ersättning för dessa barn då de inte finns registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem. Skolstyrelsen, eller motsvarande nämnd, ska alltid underrätta polismyndigheten första gången en asylsökande elev skrivs in i grundskola, eller om eleven inte tidigare varit elev i grundskolan, börjar i gymnasieskolan.

I avvaktan på att regeringens utredning ska bli klar kommer kommunerna att få 50 miljoner kronor nästa år, för att kunna hantera situationen med de gömda flyktingbarnens skolsituation. Pengarna kommer att tillföras det allmänna bidraget och fördelas till alla landets kommuner.

I dag behöver Migrationsverket inte underrätta kommunen när det har fattats beslut om att avvisa ett barn. Informationsskyldigheten omfattar bara de individer som berörs eller den som företräder barnet. Sveriges Kommuner och Landsting kommer dock att arbeta för att kommunerna också ska få besked om avvisningsbeslut i framtiden.

För mer information: Laina Kämpe, avdelningen för lärande och arbetsmarknad, 08-452 79 37, laina.kampe@skl.se