Kristdemokraterna, KD

Gör 400-års jubileet till århundradets Göteborgskalas

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 13:29 CET

– Vi vill att firandet av Göteborgs 400-års jubileum 2021 skall bli århundradets Göteborgskalas. Om firandet skall bli samma succé som när det begav sig senast, med 300-års jubileum i samband med världsutställningen 1923, krävs en långsiktig planering. Det är därför roligt att en så gott som enig kommunstyrelse beslutade att redan nu tillsätta en arbetsgrupp inför firandet.

Det säger Carina Liljesand, kristdemokratiskt kommunalråd, med anledning av kommunstyrelsens bifall till hennes motion angående firandet av Göteborgs 400-års jubileum.

– En jubileumsutställning skulle till exempel kunna sammanfalla med Södra Älvstrandens iordningställande eller etablerandet av det nya Gullbergsvassområdet. Firandet bör även uppmärksammas på andra sätt, till exempel genom utgivning av en jubileumsbok som Jörgen Linder föreslår i sin motion i samma fråga, säger Carina Liljesand.


För mer information:


Carina Liljesand (kd)
Kommunalråd
tel. 031-61 28 01
mobil. 070-761 28 01
carinaliljesand.blogspot.com
www. goteborg.kristdemokraterna.se

Ulrika Marcelind (kd)
Politisk sekreterare
tel. 031-61 28 05
mobil. 0707-64 28 05


Nedan bifogas motionen i sin helhet.

Till Göteborgs Kommunfullmäktige

Angående firandet av Göteborgs 400 års jubileum

1923 firade Göteborg sina första 300 år med en välbesökt jubileumsutställning. Man ställde ut västsvensk kulturhistoria från stenåldern och framåt. Dessutom anordnades en industriutställningen där över 900 företag ställde ut. Konstmuseet och Liseberg öppnades. Omkring 200 kulturarrangemang anordnades och det dåliga vädret till trots besöktes utställningen av 4,2 miljoner människor under de 5 månader som utställningen var öppen. De PR-vinster som Göteborg förlänade genom världsomspännande publicitet av utställningen ska inte underskattas. Konstmuseet och Liseberg är dessutom strålande exempel på mycket lyckade delar av utställningen.

Utställningen firade 300-års jubileet av Gustaf II Adolfs undertecknande av stadens första privilegier den 9 maj 1621. Det är nu dags att börja fundera på hur nästa sekels jubileum ska firas. Är en jubileumsutställning det bästa greppet? Skulle man i så fall till exempel kunna använda Södra Älvstrandens iordningställande i firandet på något sätt? Gullbergsvass är ett annat område som står i startgroparna för att utvecklas? Finns det ytterligare områden som skulle kunna vara aktuella för firandet?

Om firandet även denna gång ska innefatta något stort globalt arrangemang, till exempel en ny världsutställning, är det viktigt att planerna sätts igång redan nu. En arbetsgrupp bör därför tillsättas för att titta på frågan utifrån hur vi i Göteborgs stad vill fira vår födelsedag 2021.


Mot bakgrund av ovanstående föreslås

att kommunstyrelsen tillställer en arbetsgrupp för att börja titta på frågan hur Göteborg ska fira sitt 400-års jubileum och hur Lisebergs och Konstmuseet ska fira sina respektive 100-års jubileum.

Göteborg den 20 april 2006

Carina Liljesand, kristdemokraterna