Naturskyddsföreningen

Gör alla bilar till flexifuel-bilar!

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 09:18 CEST

EU är på väg att införa ett kryphål i de nya reglerna som ska göra bilarna mer bränslesnåla när flexifuel-bilar undantas från effektiviseringskraven. Nu föreslår Naturskyddsföreningen en lösning: kräv att alla bilar som går på bensin också ska kunna gå på etanol!


På måndag den 1 september ska EU-parlamentets industriutskott rösta om ett förslag som innebär att flexifuel-bilar, alltså bilar som kan köras både på bensin och etanol, i praktiken skulle undantas från EU:s kommande lagstiftning om lägre bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. Miljörörelsen i Europa har uppmärksammat det kryphål som uppstår med en sådan regel eftersom biltillverkarna helt enkelt skulle göra alla tunga bilar med stora utsläpp till flexifuel-bilar för att komma undan kravet att nya bilar från 2012 i genomsnitt inte får släppa ut mer än 130 g CO2 per km.

- Eftersom bilarna, enligt industrin själv, inte skulle bli dyrare med flexifuel som standard, så är den rimliga lösningen att utrustningen görs obligatorisk och att bilar med flexifuel-utrustning inte får några undantag. Då kan vi samtidigt gynna förnybara drivmedel och driva fram en mera bränslesnål bilpark, säger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen för fram förslaget i ett öppet brev till den svenska miljöministern Andreas Carlgren och menar att Sverige som land kan driva detta i de slutförhandlingar av förslaget som nu följer. Naturskyddsföreningen kommer också att framföra förslaget till de svenska representanterna i Europaparlamentet som inom kort ska besluta om förslaget.

Naturskyddsföreningen föreslår alltså:
· flexifuelutrustning bör snarast göras obligatorisk på nya bensinbilar ("motorer med gnisttändning").
· den nya lagstiftningen bör inte innehålla några särregler för fordon med flexifuelutrustning.

Läs brevet här:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/flexifuelbrev.pdf

För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare 070-7282585
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se
Magnus Nilsson, 0708-99 66 88
magnus.nilsson@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Fakta:
EU:s nya regler för bilarnas utsläpp och bränsleförbrukning
I december 2007 föreslog EU-kommissionen att nya bilar från 2012 i genomsnitt inte får släppa ut mer än 130 g CO2 per km. Lagkravet kommer att gälla varje bilkoncern och bestämmas av den genomsnittliga vikten hos de bilar företaget säljer. Företag som gör tunga bilar, som t ex Saab och Volvo, får därför mildare krav än småbilstillverkarna.
Bilindustrin motarbetar den nya lagstiftningen och bearbetar just nu både EU:s regeringar och EU-parlamentet för att se till att kraven skjuts upp genom en långsam infasning över flera år. Industrin vill att lagkravet till en början enbart ska gälla de bilar som redan har de lägsta utsläppen.
En omröstning om förslaget kommer att ske i EU-parlamentets miljökommitté den 8-10 september 2008.
EU-parlamentet och flera medlemsländer har, tillsammans med miljörörelsen, krävt att man i lagstiftningen redan nu fastställer en skärpt norm för 2020 på 80 eller 95 g CO2 per km.
Föredragande i Industriutskottet i EU-parlamentet Werner Langen har föreslagit en "draft compromise opinion" till EU-parlamentet som innebär att flexifuel-bilar ska undantas från kravet och bara varje såld flexifuel-bil ska räknas som tre bilar. Konsekvensen skulle bli att bilföretagen, genom att montera in flexfuel-utrustning som standard i alla nya bensinbilar, helt skulle kunna kringgå lagstiftningens syfte - att driva fram bränslesnålare bilar.
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 178 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00