Länsstyrelsen Västerbotten

Gör Björnlandets nationalpark dubbelt så stor och förbättra för besökare

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2015 15:56 CEST

Bildtext: En storslagen vildmark och en av landets värdefullaste urskogar. Staffan Arvegård / IBL Bildbyrå.

Naturvårdsverket föreslår att Björnlandets nationalpark ska utvidgas och göras mer tillgängligt för naturupplevelser. En stor satsning på entréer, leder och övernattningskojor ska ge besökare en ännu bättre vildmarksupplevelse.

Förslaget innebär att Björnlandets nationalpark utvidgas från cirka 1 130 hektar till cirka 2400 hektar, den blir dubbelt så stor. Stora arealer skog och våtmarker med höga natur- och friluftsvärden läggs till nationalparken.

─ Det innebär att nationalparken får större biologisk betydelse och rejält ökade möjligheter för friluftslivet, säger Stefan Henriksson, handläggare på Naturvårdsverket.

Förslaget till föreskrifter och ny skötselplan har tagits fram i samverkan mellan Åsele kommun, länsstyrelsen i Västerbotten och Naturvårdsverket. Förslaget har också bearbetats under ett öppet informationsmöte.

─ Vi planerar en stor satsning på att många fler ska få uppleva naturen i Björnlandets nationalpark. Vi föreslår bland annat en ny entré, utvecklat ledsystem och två övernattningskojor, berättar Tomas Staafjord, handläggare på länsstyrelsen i Västerbotten.

─ Förbättrad tillgänglighet, nya och bättre anläggningar och marknadsföring av den förändrade nationalparken tror vi från Åsele kommuns sida kommer att lyfta den till att bli en mer lockande upplevelse säger Peter Lindström, Åsele kommun

Tidigare var det förbjudet med kommersiell verksamhet i nationalparken. I förslaget är detta borttaget.

Naturvärden behålls med naturvårdsbränning

I nationalparken föreslås huvudsakligen fri utveckling av naturen. Men för ett antal mindre områden föreslås naturvårdsbränning eftersom gammal tallskog är beroende av brand för att behålla sina naturvärden.

Nu är det möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Sista datum är den 17 september.

Mer information

Förslaget och information om att lämna synpunkter

Pressbilder

Media får fritt använda Naturvårdsverkets bilder från Björnlandets nationalpark. Det är översiktsbilden och en bild på en mård, ett djur som finns i nationalparken. 

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Henriksson, handläggare Naturvårdsverket, 010-698 13 40, stefan.henriksson@naturvardsverket.se

Thomas Staafjord, handläggare Länsstyrelsen Västerbotten, 010-225 44 55, thomas.staafjord@lansstyrelsen.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.