Dyslexiförbundet FMLS

Gör de nationella proven likvärdiga för alla elever!

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2014 11:58 CET

Gör de nationella proven likvärdiga för alla elever!

Dyslexiförbundet FMLS har uppvaktat Skolverket och föreslagit att vid de nationella proven i svenska så ska hjälpmedel tillåtas när läsförståelsedelen prövas. Bakgrunden är att elever med dyslexi, som använder hjälpmedel, inte får använda dem i provsituationen.

Förbundet föreslår att avkodning och läsflyt ska testas separat och då ska naturligtvis inte hjälpmedel tillåtas. Däremot i läsförståelsedelen i provet så ska eleverna få använda sina hjälpmedel för att få möjlighet att göra sig själva rättvisa.

Skolverkets anvisningar tillåter inte detta. Detta leder enligt förbundet till

  • Att provets utformning förfelar dess syfte – att mäta elevens kunskap och färdighet i alla delar i ämnet svenska.
  • Att elever med dyslexi inte kan och får delta i provet i läsförståelse. Dålig avkodningsförmåga sätter käppar i hjulet för detta. Det är elevernas demokratiska rättighet att få delta med sina avkodningshjälpmedel och visa vad de kan.
  • Att elever med dyslexi känner sig kränkta i provsituationen.

För övrigt är det principiellt viktigt att skilja på avkodning och läsförståelse. Det håller inte att i svepande ordalag hävda att provet testar ”läsförmåga” och därmed avfärda Dyslexiförbundets propåer. Inte när det är så uppenbart att skolan har ett bredare uppdrag i ämnet svenska, som
handlar om att bibringa eleverna avkodningsförmåga, språklig kompetens och förmåga att förstå och relatera till innehållet i ett skriftligt budskap – dvs läsförståelse. Senaste PISA-rapporten visar till exempel på att svenska elever är dåliga i läsförståelse - inte i avkodning!

Elever och föräldrar måste få besked om hur eleven klarar kraven för språklig förmåga och förståelse även om man brister i avkodning. Det är bekymmersamt att Skolverket inte har samma uppfattning!

Hur ska Skolverket med denna grundsyn då klara av att hantera det stora problemet med elevernas bristande läsförståelse? Det är stor risk att man fokuserar på fel färdigheter.

Läs som bilaga nedan förbundets skrivelse till Skolverket.